تصفیه آب به معنای امروزی از سال ها پیش برای دست یابی به آب آشامیدنی سالم ابداع شده است، تصفیه کردن آب به مجموعه ای از استانداردها گفته میشود که طی آنها کیفیت آب تغییر میکند و تبدیل به آب سالم میشود. در ادامه این نوشته تاریخچه دستگاه های آب شیرین کن را بررسی خواهیم کرد.
پیشرفت ها و مهم ترین وقایع اولیه
جوشاندن آب یکی از روشهای ابتدایی بود که در ابتدا مورد استفاده قرار گرفت، و هنوز هم بسیاری برای از بین بردن میکروب های موجود در آب آن را میجوشانند.
اولین روش های تصفیه کردن آب در قرن شانزدهم میلادی معرفی شدند و در آن سال ها مشخص شد که تصفیه کردن آب مصرفی پیش از استفاده از آنها امری ضروری است که حتما باید انجام شود. در ادامه تاریخچه دستگاه های آب شیرین کن را بخوانید.