یکی از تجهیزاتی که در هتل ها و باشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد، قفل کارتیکمدی است. برای سهولت بیشتر کاربران در باشگاه و مراکز مانند این از آنها استفاده میشود.مزایا استفاده از
مچ بندهای RFID
در برخی هتل ها و باشگاه ها روی درب های کمد ها قفل الکترونیکیکمدی متصل میشود تا کاربران بتوانند با امنیت بالا از این قفل ها استفاده نمایند، در این حالت در صورتی که از کارت برای باز شدن درب استفاده شود، ممکن است مراقبت از آن برای کاربران کمی مشکل باشد، و در هنگام فعالیت آن را گم کنند.اما این مچ بند ها که یکی از جدید ترین تجهیزات دیجیتالی در باشگاه ها هستند از ماده پلاستیک سیلیکونی ساخته شده اند و تمام تراشه های مورد نیاز برای برقراری ارتباط با قفل ها در داخل آنها وجود دارد.