سوپر گروه کاملا دوستانه و صمیمی درباره فوتبال.


قوانین گروه برای حذف :
1- تبلیغ
2- توهین
3- بحث غیره فوتبالی
4- اسپم زیاد
5- خصوصی و مزاحمت برای دیگران

لینک گروه : https://telegram.me/joinchat/ArouDz5CLjrjfV9mTI51Tg
تعداد اعضا : 50


خوشحال میشیم شما رو کنار خودمون ببینیم.