باسلام

یکی از شایع ترین خطاهایی که در هنگام نصب میهالیسم وجود دارد و اکثرا در هنگام نصب میهالیسم با آن روبرو هستند خطای 1045 می باشد. که متاسفانه راهکار مشخصی در مورد آن تاکنون ذکر نشده وممکن حتی با سرچ درگوگل و... نیز به راهکار مشخصی دست پیدا نکنید .

به همین جهت در این آموزش قصد دارم به روش حل آن بپردازم :

علت رخداد خظای 1045:

علت اصلی رخداد این خطا زمانی می باشد که شما درهنگام نصب " نام پایگاه داده" و "نام کاربری پایگاه داده" را مشابه هم وارد کنید .

یعنی شما در هنگام ساخت دیتابیس نام دیتابیس و نام کاربری دیتابیس رو یکی وارد کنید به صورت زیر :

نام پایگاه داده :
کد:
user_demo
نام کاربری پایگاه داده :
کد:
user_demo
روش رفع خظا :

برای رفع خطا کافی دیتابیسی با "نام دیتابیس" و"نام کاربری" غیر مشابه ایجاد کنید به صورت زیر:نام پایگاه داده :
کد:
user_mihalis
نام کاربری پایگاه داده :
کد:
user_mihali
والبته گاهی هم ممکن پس از رفع این با خطای 1064 نیز مواجه شوید که برای رفع آن نیز کافی از آموزش "آموزش رفع خطای 1064 در هنگام نصب میهالیسم " استفاده کنید

ودر نهایت امیدوارم از نصب میهالیسم لذت ببرید .