باسلام

یکی از خطاهایی که گاهی ممکن است در وردپرس با ان مواجه شوید ، خطایی به شکل زیر ممکن است باشد :

کد HTML:
Fatal error: Allowed memory size of 1073741824 bytes exhausted (tried to allocate 80 bytes) in /home/public_html/wp-includes/class-wp-term.php on line 205
برای رفع این خطا کافی است ، مقدار memory_limit را افزایش دهید و یا از هاست تون بخواهید که برایتان افزایش دهد .