تاثیر دامنه سایت بر روی سئو

تاثیر نام دامنه بر سئو وب سایت » همانطور که هاست به تنهایی در سئو اثر ندارد نام دامنه به تنهایی نمی تواند رتبه قابل توجهی در گوگل برای وب سایت به همراه داشته باشد اما این گونه هم نیست که از فیلترهای موتور های جستجوی گوگل عبور نکند. انتخاب نام دامنه از آنجایی مهم و ضروری می باشد که …
ادامه مطلب