معاون وزیر ارتباطات از سرمایه‌گذاری میلیاردی و تلاش‌های دولت برای کاهش شکاف دیجیتالی ایران با دنیا خبر داد.


معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد دولت تدبیر و امید در توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطات کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است.
مرتضی براری اعلام کرد: «دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای کاهش شکاف دیجیتالی بین ایران و دیگر کشورها، به کار گرفته است. کاهش این شکاف از اهداف دولت در بخش ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی است.»
براری گفت: «با توجه به اینکه کاهش شکاف دیجیتالی با دنیا از اهداف اصلی دولت بود، دولت یازدهم از ابتدای کار خود تلاش کرد با تصویب قانونی، درآمد‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و موارد مرتبط هزینه شود تا به کاهش این شکاف سرعت دهد. بدین ترتیب در حال حاضر علاوه بر شهرها، بسیاری از روستاها نیز به سطح وسیعی از خدمات الکترونیکی دست یافته‌اند.»
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: «تا‌کنون در دولت یازدهم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی کشور سرمایه‌گذاری شده است. از این مبلغ، ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و تنها ۴ هزار میلیارد تومان آن توسط دولت یا بخش دولتی تأمین شده است.»
او افزود: «فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرکه‌ی توسعه در دنیای امروز است. دولت یازدهم با درک درست از این جایگاه و اهمیت فناوری اطاعات و ارتباطات، با توجه به همه‌ی محدودیت‌های موجود، تمام سعی و تلاش خود را برای بهره‌گیری از این ظرفیت به کار گرفته است. دولت یازدهم معتقد است برای تحقق توسعه در کشور نیازمند توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری هستیم.»
براری در مورد سهم بازار فناوری اطلاعات ایران گفت: «در سال گذشته سهم این بازار ۳۹ هزار میلیارد تومان بود که باید این رقم بر اساس اهداف سیاست‌گذاری شده تا پایان سال ۲۰۲۰ (۴ سال دیگر) به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.»
به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و نیروی انسانی آموزش‌دیده و کارآمد، دو رکن اساسی برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال در این حوزه است.