یکی از جدید ترین طراحی ها برای مراکز آموزشی و شرکت ها استفاده از شیشه های سکوریت رنگ شده BACK PAINT GLASS TEMPERD می باشد. شیشه های سکوریت رنگ شده می توانند ماهیت دیوار را ایفا کنند. جداسازی اتاق ها با استفاده از این شیشه ها مزایای زیادی به همراه دارد. این نوع شیشه های رنگی علاوه بر اینکه نسبت به شیشه های دیگر مقاوم تر هستند، کارایی بیشتری نیز دارند.
وایت برد های شیشه ای از شیشه های سکوریت رنگی تهیه می شوند. به همین دلیل می توان از آنها به عنوان جداسازی اتاق ها استفاده نمود. استفاده از وایت برد های شیشه ای در طراحی داخلی می تواند عملکردی چندگانه برای شما به ارمغان بیاورد.

  • وایت برد های شیشه ای می توانند نقش پرده ویدئو پروژکتور را ایفا کنند.
  • می توان از آنها برای جداسازی اتاق ها و فضا ها استفاده کرد.
  • می توان از آنها برای نوشتن و آموزش نیز استفاده کرد.