همه مردم در هر سنی که باشند حداقل سالی یک بار باید به دندانپزشکی مراجعه کرده تا وضعیت دندان های آنها به طور کامل بررسی شود.بسیاری از مواقع پوسیدگی دندان ها، خرابی ریشه دندان ها و ... با مراجعه زود هنگام به دندانپزشکی قابل درمان هستند، بدون آنکه دندانی کشیده شود یا مشکلاتی دیگر برای افراد پیش بیاید.متاسفانه به دلیل ترس و مسائل دیگر کودکان حاضر نیستند به پزشک مراجعه کنند. این ترس در کودکان برای رفتن به دندانپزشکی بیشتر است. دلیل ترس کودکان از رفتن به دندانپزشکی کاملا واضح است، اما می توان تدابیری اندیشید تا این ترس برای همیشه به شجاعت تبدیل شود.
اولین تجربه کودک از مراجعه به دندانپزشکی خیلی مهم است.
پس اولین ملاقات با دندانپزشک اهمیت دارد. توصیه ما به شما این است، قبل از آنکه مشکلی برای دندان های کودک تان به وجود بیاید او را به دندانپزشکی ببرید. زیرا در این صورت دندانپزشک درمان خاصی روی دندان های کودک ندارد و به راحتی می تواند با او ارتباط دوستانه برقرار کند.
پس باید از قبل به دنبال یک دندانپزشک و متخصص کودکان باشید. دندانپزشک کودکان علاوه بر اینکه باید دارای تخصص کافی در این زمینه باشد، باید ظاهری مهربان نیز داشته باشد. به طور کلی باید دندانپزشکی که را انتخاب نمود که کودکان بتوانند به راحتی با او ارتباط برقرار کنند.

دندانپزشک کودکان، دکتر یوسف بالوی پور