این قفل ها هم مانند سایر قفل ها از بدنه داخلی و خارجی تشکیل شده اند و از یک خارن و صفحه نوری برای سنسور اثر انگشت استفاده میکنند که با لمس فعال میشود.
شاید تصور کنید که به اثر انگشت را میتوان با قطع انگشتشان دسترسی داشت، اما به این دلیل که این قفل ها قادر به تشخیص بافت زنده هستند و جریان خون در انگشت را تشخیص میدهند، به هیچ عنوان نمیتوان بدون حضور فرد به قفل هوشمند دسترسی داشت.