گیربکس برای انجام عملیات خود ازچرخ دنده هایی استفاده میکند که سرعت عملیات گیربکس به میزان گشتاور این چرخ دنده ها بستگی دارد.
بک لش درچرخ دنده های گیربکس به لقی جانبی بین دندانه های درگیرگفته میشود که وجود آن میتواند مفید و مطلوب یا اضافی و نامطلوب باشد.
به طورکلی ازدلایل لقی جانبی بین چرخ دنده ها میتوان به جلوگیری از گیرکردن چرخ دنده ها – ایجاد فضای روانکاری بین چرخ دنده ها – پوشش خطاهای احتمالی تولید و وجود فضا برای انبساط حرارتی احتمالی اشاره نمود.
بک لش در کاربردهای معمول برای جلوگیری از قفل شدن چرخ دنده ها در یکدیگر و در نتیجه جلوگیری از خرابی گیربکس ها لازم است.
هم چنین لقی جانبی درچرخ دنده گیربکس برای ایجاد فضای روانکاری بین چرخ دنده ها ایجاد میشود.
همانطورکه درمقالات قبلی اشاره کردیم روانکاری برای جلوگیری از اصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرارگرفته اند ضروری است.
برای اطلاع از چگونگی روانکاری ماشین آلات صنعتی و خودرو کلیک کنید.

انواع بک لش در چرخ دنده ها عبارتند از:

  • بک لش جانبی
  • بک لش نرمال
  • بک لش زاویه ای
  • بک لش شعاعی
  • بک لش محوری

برای اطلاع از گیربکس دور متغیر کلیک کنید.

افزایش فاصله بین دو چرخ دنده گیربکس که باعث ایجاد لقی بین دو چرخ دنده میشود،کاهش دقت چرخ دنده گیربکس را به همراه داشته و بالعکس کاهش فاصله بین دو چرخ دنده ،باعث افزایش دقت عملکرد آن میشود.
روش های زیادی برای کاهش فاصله بین چرخ دنده ها وجود دارد که با استفاده از این روش ها لقی های بین دنده ها به حداقل خود میرسد البته قیمت این چرخ دنده ها فوق العاده گران بوده که بهتر است برای کاربردهای خاص از این نوع گیربکس ها استفاده شود.
بعضی از گیربکس ها برای کاربردهای خاص بدون بک لش ارائه میشوند.
به عنوان مثال گیربکس هایی که میزان بک لش آنها حدود 2 درجه است درابزار دقیق کاربرد گسترده ای دارند یا گیربکس هایی که میزان بک لش آن حتی از این حد هم کمتر بوده و به صفر نزدیک است در سیستم های رباتیک مورد استفاده قرار میگیرند.
در این مقاله در مورد بک لش درچرخ دنده گیربکس مطالبی را بیان کردیم .برای کسب اطلاعات بیشتر دراین رابطه و اطلاع از قیمت گیربکس هلیکال کلیک کنید.

http://shahbazgearbox.com/