اجرای چنین نما هایی دارای مزیت های زیر است:

  1. با استفاده از این مدل نما ها وزن سازه کم می شود زیرا که اتصالات به کار رفته در آن دارای وزن کمی است.
  2. در نما شفافیت یک پارچه ای ایجاد می شود.
  3. اجرای آن بسیار راحت است در صورتی که محاسبات دقیق برای اجرای آن صورت گرفته باشد.
  4. نیازی به فرم دهی به سازه نمی باشد و به راحتی می توان سطوح پیچیده را اجرا کرد.
  5. برای به کار گیری سیستم های زیر مجموعه این نما تنوع بسیار زیادی وجود دارد.
  6. نگران مقاومت و پایداری آن ها نباشید زیرا که کاملا مقاوم حتی در برابر زلزله ساخته شده اند.

قیمت نمای شیشه ای spider

برای فروش پروفیل آلومینیوم قیمتی دقیق نمی توان تعیین کرد زیرا در ابتدا باید با توجه به شکل و ساختار نمای سازه طرحی دقیق طراحی شود و طرح باید مورد آنالیز نیز قرار گیرد و با توجه به شرایط مالی که پروژه دارد، قیمت نهایی به دست می آید.


به صورت کلی می توان گفت که عامل های زیر در تعیین قیمت موثر هستند:
  • شکل و ساختار هایی که برای پروفیل های آن ها در نظر گرفته می شود.
  • نوع سیستمی که برای ساخت آن استفاده می شود مانند فیس کپ، مهم است.
  • نوع شیشه نیز حائز اهمیت است که دوجداره است یا تک جداره.