تایل گچی جزء محصولات ساخت خشک به حساب می آید. انواع جایگزین سقف های کاذب قدیمی مانند رابیتس می باشد که هزینه مواد اولیه مصرفی به طور چشمگیری کاهش می یابد. نظافت محیط پس از اجرای پروژه به راحتی صورت گرفته و نخاله ها و دور ریز حاصل از اجرای این آن ها نسبت به محصولات قدیمی بسیار کمتر می باشد.
در اجرای سازه سقف شبکه ابتدا می بایست ابعاد سقف اصلی و محدودیت هایی مانند ستون ها و موانع را بررسی نموده و سپس نسبت به جهت نصب سازه و تایل ریزی تصمیم گیری نمود. این امر کمک شایانی در کاهش دور ریز خواهد داشت. در صورت نیاز تایل ها هنگام اجرا با ابزار های ساده مانند سنگ فرز و ... برش می خورند. دلیل استفاده از این محصول چیست؟

استفاده از تایل در سقف کاذب جلوه زیبایی می دهد. این محصولات برای مقاصد فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:

  1. 1. کاهش هزینه پروژه ها.
  2. 2. کاهش اتلافات انرژی به دلیل کاهش حجم فضای مورد استفاده.
  3. 3. مطابقت برای استفاده در محیط های شرجی و مرطوب.
  4. 4. پوشش موارد تاسیساتی استفاده شده در بنا.
  5. 5. سهولت اجرا پروژه و افزایش سرعت اجرا.
  6. 6. افزایش مقاومت بنا در هنگام زمین لرزه به دلیل انتقال وزن به طور مستقیم به سقف اصلی و عدم انتقال وزن سقف به دیوار های جانبی.

انواع طرح های پر مصرف صفحات گچی شامل چه مواردی می شود

  1. 1. تایل های حصیری.
  2. 2. مدل تخم مرغی.
  3. 3. نوع سفید برفی.
  4. 4. انواع مدل الماس.