یکی از مهمترین عواملی که بسیار مورد توجه دامداران و پرورش دهندگان گوسفند و دام زنده است سرعت رشد بره نر و بره ماده است، به این دلیل که این موضوع در میزان سوددهی نگهداری از دام زنده برای دامداران تاثیر گذار است. برای اینکه بدانیم سرعت رشد بره نر بیشتر است یا ماده باید اطلاعاتی در رابطه با آنها اراده کنیم. در ادامه این نوشته با ما همراه باشید.
خرید گوسفند زنده در تهران
عوامل بسیار در سرعت رشد تاثیر گذار است، که یکی از آنها جنسیت گوسفندان و نژاد آنها است، برخلاف تصور عموم مردم که فکر میکنند تنها شرایط رشد و تغذیه دام است که در وزن گیری آنها تاثیر دارد، عوامل اکتسابی هم در این موضوع تاثیر گذار هستند و باید به شکل ذاتی در دام وجود داشته باشند، به عنوان مثال گوسفند نژاد مهربان از نژاد های گوشتی محسوب میشود و گوسفندان قره گل از نژاد های معروف پشمی هستند.