مهمترین نکته ای که برای جلوگیری از رنگ دادن لباس حین شست و شو میتوان گفت، جدا کردن لباس های یک رنگ و با جنس های شبیه به هم است. مثلا لباس های کتانی ای که رنگ روشن دارند را با هم بشویید و لباس های تیره و مشکی را باهم بشویید. به این دلیل که لباس های مشکی عموما رنگ پس میدهند و در این صورت لباس های روشن شما را خراب خواهند کرد.
برای تعمیرات لباسشویی و سرویس های دوره ای آن میتوانید از خدمات تکسان سرویس در نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو استفاده کنید.