تعمیر پکیج
طریقه تعمیر پکیج و سرویس پکیج در کرج و تهران:
آزمایش مقدماتی:
• روکش پکیج و صفحه محفظه ی احتراق را جدا نمایید.
• دما و فشار شوفاژ را بررسی نمایید.
• احتراق را از نظر شعله بررسی نمایید.
• روشن و خاموش شدن پکیج را به وسیله شوفاژ چک کنید.
• از درست کار کردن پمپ پکیج اطمینان حاصل فرمایید.
• عملکرد شیر سه راهه را بررسی نمایید.
• ترموستات دود را چک کنید.
مدار آب گرم:
• فیلتر آب گرم مصرفی را تمیز کنید.
• ظرفیت حرارتی پکیج را بررسی کنید.
• تغییر درجه حرارت آب گرم را چک کنید.
• شیرهای متصل به پکیج را از نظر سالم بودن بررسی کنید.
مدار شوفاژ:
• شیرهای رفت و برگشت شوفاژ را ببندید.
• آب پکیج را تخلیه کنید.
• فیلتر برگشت را تمیز کنید.
• شیر اطمینان را تمیز کنید.
• محفظه احتراق را تمیز کنید.
مدار گاز:
• مشعل را تمیز کنید.
• منیفولد را بیرون آورده و تمیز کنید.
• مسیرهای گاز را کنترل نمایید.
آزمایش نهایی:
• دستگاه پکیج را تمیز کنید.
• اتصالات آب و گاز را بررسی نمایید.

کرجی ها و تهرانی های عزیز می توانند با تماس با دفاتر بیتا سرویس در کرج و تهران از متخصصین ما برای تعمیر و سرویس پکیج خود استفاده نمایند.