گرفتگی ممبران به پدیده ای گفته میشود که طی آن یک نوع مانع اضافی برای انتقال آب در فیلتر ممبران ایجاد میشود و عملکرد آن را مختل میکند. برطرف کردن گرفتگی ممبران اهمیت بسیار زیادی دارد.
دلایل گرفتگی ممبران
به طور کلی این غشا یا فیلتر به دو دلیل دچار گرفتگی میشود، که در ادامه این نوشته آنها را بررسی میکنیم.
1- گرفتگی سطحی یا External Fouling که نوعی گرفتگی موقت است که بر سطح غشای ممبران صورت میپذیرد و به سادگی میتوان آن را برطرف کرد، دلیل این مشکل میتواند به دلیل تشکیل رسوبات معدنی، رسوب جامدات حذف شده به وسیله فیلتر و تشکیل بیوفیلم که از دلایل گرفتگی سطحی هستند.
2- دائمی و جبران ناپذیر یا Internal Fouling که بر خلاف مورد قبلی باعث گرفتگی دائمی میشود و دو عامل کلی در این گرفتگی نقش دارند.
منبع تصفیه آب