کلایمر مکانیکی. این نوع کلایمر مکانیکی بوده و نیروی ورودی آن توسط دست کاربر اعمال می گردد
کلایمر برقی . سیستم های مختلف امنیتی این نوع کلایمر دقیقا سیستم.مهمترین سیستم های امنیتی مورد استفاده در کلایمر ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


سیستم ترمز گریز از مرکز یا پاراشوت،
این سیستم ترمز در مواقع شتاب گیری دستگاه برای سقوط وارد عمل شده و از سقوط دستگاه جلوگیری می نماد. این سستم در آسانسورها نیز با نام پاراشوت به عنوان یک سسیتم امنیتی بهره برده شده است.


سیستم ترمز لنتی با صفحات لنتی.
این سیستم دقیقا مانند ترمز لنتی خودروها عمل می نماید و از شتاب گیری و سقوط دستگاه جلوگری کرده و حالت خود ترمزی در دستگاه ایجاد می کند و باعث می گردد که دستگاه در هر ارتفاعی ثابت باقی بماند.


سیستم افزایش دهنده ضریب اطمینان با افزایش بار.
هر چقدر بار دستگاه یا به اصطلاح وزن قفسه کاربران زیادتر گردد، این مکانیزم ها باعث می گردند تا حالت خودترمزی در دستگاه تشدید گردد و وقتی بار بیش از حد مجاز به سیستم اعمال گردد، این مکانیزم باعث می گردد تا دستگاه قفل نماید تا از بروز خطرات مختلف جلوگیریی به عمل آید.


سیستم ترمز امنیتی و سیم بکسل امنیتی.
سیستم امنیتی مستقلی با نام سیم بکسل امنیتی نیز بر روی این دستگاه ها قرار گرفته است. این سیم بکسل ها کامل مستقل عمل می نمایند و موقعی که هیچ کدام از بخش های مختلف امنیتی اشاره شده قبل، وارد عمل نگردند این سیستم امنیتی باعث می گردد تا کل مجموعه روی سیم بکسل اطمینان قفل گردد تا از سقوط دستگاه جلوگیری نماید. این سیم بکسل مانند کمربند ایمنی برای مواقع اضطراری عمل می نماید و ضریب اطمینان آنها بسیار بالا بوده و درصد خطای آنها در حد صفر در نظر گرفته می شود.


از ویژگی های برتر کلایمر ها در مقایسه با داربست های فلزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:


الف- قیمت تمام شده بسیار پایین و در نتیجه توجیه اقتصادی بسیار مناسب


ب- ایمنی بسیار بالا و استفاده از 12 سیستم امنیتی مختلف به همراه سیم بکسل امنیتی


ج- عدم نیاز به نیروی متخصص برای نصب و راه اندازی دستگاه


د- طول عمر بسیار بالا به دلیل مکانیکی بودن دستگاه


ه- عدم حساسیت به شرایط محیطی مانند گرد و خاک ، رطوبت و شرایط جوی، دما و…


و- جابه جایی بسیار آسان در جهات مختلف ساختمان و قابلیت دمونتاژ و مونتاژ سریع قطعات در مدت زمان کم


ی- پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش در داخل کشور به دلیل تولید این دستگاه در ایران