باسلام

یکی از خظا هایی که گاهی در ویبولتین 4.2.2 رخ میدهد خطای :

کد PHP:
WarningOnly variables should be passed by reference in ..../newreply.php on line 389 
که در این پست قصد دارم به روش رفع آن بپردازیم

ابتدا فایل newreply.php را در محل نصب ویبولتین خود باز کنید و سپس دنبال کد زیر باشید

کد PHP:
$newpost['htmlstate'] = array_pop($array array_keys(fetch_htmlchecked($vbulletin->GPC['htmlstate']))); 
سپس آن را با کد زیر جایگزین کنید


کد PHP:
$htmlstate =  fetch_htmlchecked($vbulletin->GPC['htmlstate']); $array =  array_keys($htmlstate); $newpost['htmlstate'] = array_pop($array); 
و تمام

امیدوارم مفید واقع شده باشد