در رابطه با نحوه عملکرد الگوریتم گورخر سوال داشتم. همه جا گفته شده باید سایت های فروشگاهی درگاهی معتبر و یا چند درگاه داشته باشد. گوگل چه طور تشخیص می دهد یک درگاه معتبر است؟ آیا ای-نماد را هم می شناسد و تاثیری بر سئو دارد؟