ثبت شرکت

اولین قدم و شاید مهمترین قدمی که باید برای ثبت شرکت برداریم، انتخاب درست اهداف، موضوع فعالیت و کاریست که می خواهیم در شرکتمان انجام دهیم. در مرحله بعدی باید بهترین نوع ثبت شرکت، که با اهدافمان همخوانی کافی دارد را با شناختی کامل از تمام ویژگی های مدنظرمان انتخاب و سپس با توجه به قوانین خاص موجود درباره ثبت شرکت های مختلف، اسمی مناسب برای خود انتخاب کنیم
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت یکی از فاکتورهایی است که باید حتما بعد از ثبت شرکت بر آن تسلط کامل داشته باشیم تا در آینده اگر خواستیم تغییراتی در شرکتمان ایجاد کنیم، مشکلی برای شرکتمان پیش نیاید و تغییراتمان قانونی باشد
ثبت نمایندگی خارجی
مراحل ثبت نمایندگی خارجی توسط موسسه
  1. در ابتدا باید با داشتن مدارک مربوطه به موسسه مراجعه کنید تا با توجه به محدودیت هایی که برای انتخاب اسم وجود دارد، طبق راهنمای انتخاب اسم، نام شرکت توسط شما و مسئول تعیین نام انتخاب شود. توجه داشته باشید که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با ذکر شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام آن شرکت و یا اختصار آن خودداری کنید

ثبت شرکت هلدینگ
از ثبت شرکت های هلدینگ یا مادر برای خرید بیش از ۵۰% سهام شرکت های دیگر استفاده می شود