سلام وارد phpmyadmin و تب variables و در دنبال sql mode میگردی و بعدش ادیت میزنی و هر چی داخل آن هست را پاک میکنی یا دوتا کوتیشن "" میزنی و بعد سیو میکنی
و در آخر ریست میکنی