طی تحقیقات پژوهشگران بر روی مهره مار به تاثیر انرژی نهفته در ذرات این مهره دست یافتند. با مهره مار به عشق زندگیتان برسید! این شیء خارق العاده دارای مواد سازگار با با بدن انسان است که بر جسم و تفکر شخص تاثیر میگذارد. اگر به مدت 40 روز مهره مار را به همراه داشته باشید به خواص و تاثیر عجیب آن بر زندگیتان پی میبرید. این نیروی ساخته شده مملو از نیروی عشق بوده و علاوه بر ان به تمامی آرزو و اهداف خود میرسید، افراد زیادی با استفاده از نیروی مهره مار به قدرت، ثروت و شهرت دست یافتند.