در دنیای امروزی که هر لحظه در حال تغییر و حرکت به سمت توسعه یافتگی است، ترویج بهداشت و استفاده از محصولات شوینده بهداشتی می تواند یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب شود. با ثبت شرکت تولید شوینده های بهداشتی، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، توسعه اقتصادی نیز رونق می گیرد. برای ثبت شرکت در این زمینه باید در ابتدا، قالب های ثبت شرکت را که قانون مشخص کرده، شناخت. طبق مقاله ای که موسسه حقوقی "ثبت شرکت کیا" در سایت خود منتشر کرده، قالب های ثبت شرکت "سهامی خاص" و "سهامی عام" و "با مسئولیت محدود" از قالب های ثبتی است که بیشتر از بقیه قالب ها، ثبت شده است. با این شرکت ها آشنا می شویم:

-- قالب شرکت سهامی عام: شرکتی است که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به مردم تأمین می کنند. طبق ماده 5 قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 500 هزار تومان نباید کمتر باشد.


-- شرکت های سهامی خاص: شرکت هایی هستند که تمام سرمایه آنها منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت ها نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.


-- شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شریکان، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. در نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود.