آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: error های زیاد در فایل error log

 1. MEHRDADFARAJI آواتار ها
  MEHRDADFARAJI
  مدیر آزمایشی
  Nov 2015
  اراک
  197
  220
  146
  121
  9

  error های زیاد در فایل error log

  من در فایل error log که حجمش بعضی وقتا به گیگ میرسه انواع ارور میبینم که ارور ها بیشتر این هست
  کد PHP:
  [02-Sep-2018 09:53:51 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:55:05 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:55:05 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:56:38 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:56:47 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:41 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:57:57 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 09:59:23 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:00:50 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:00:51 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:00:53 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:00:56 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:01:06 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:01:34 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:01:59 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:01:59 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:01:59 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:15 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:30 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:30 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:31 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:32 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:32 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:32 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:36 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:36 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:36 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:05:37 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:18 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:21 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:21 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:21 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:43 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:56 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:07:56 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit_alt.php(486) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:09:58 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:09:58 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:09:58 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:10:19 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:10:19 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:10:19 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:11:40 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:11:40 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:12 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:19 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:30 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:31 UTC] PHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91[02-Sep-2018 10:13:36 UTCPHP Deprecated:  Function ereg() is deprecated in /home/scriptta/public_html/includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 91 
  برای رفعش چکار کنم
  اسکریپت تالک
  نخستین انجمن تخصصی اسکریپت در ایران
  (بحث و گفتگو ، اخبار ، جدیدترین ورژن های اسکریپت ها ، معرفی برترین اسکریپت ها)
  #1 ارسال شده در تاريخ 09-02-2018 در ساعت 01:46 PM

 2. P30web آواتار ها
  P30web
  مدیر کل سایت
  علیرضا احمدی
  Oct 2015
  وب پارسی
  8,324
  7836
  1,794
  5,375
  36
  سلام

  فکر میکنم مشکل از یکی پلاگین هات هست ، دسترسی بفرست چک کنم ، کد مربوط به این فایل :
  کد PHP:
  <?php/*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 4.2.5 - Licence Number vBWarez.org
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2017 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || #        www.vbulletin.com | www.vbulletin.com/license.html        # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/

  if (!isset($GLOBALS['vbulletin']->db))
  {
     exit;
  }

  /**
   * Require additional library files
   */
  require_once(DIR '/includes/class_bbcode.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_reputation.php');

  /**
   * Bitfield value which determines whether a user's age should be displayed with their post.
   */
  define('POST_SHOW_AGE'1);

  /**
   * Bitfield value which determines whether a user's reputation power should be displayed with their post.
   */
  define('POST_SHOW_REPPOWER'2);

  /**
   * Bitfield value which determined whether a user sees another user' infractions
   */
  define('POST_SHOW_INFRACTION'4);

  /**
   * Postbit factory object
   *
   * @package       vBulletin
   * @version       $Revision: 92546 $
   * @date      $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
   *
   */
  class vB_Postbit_Factory
  {
     
  /**
      * Main data registry
      *
      * @var    vB_Registry
      */
     
  var $registry null;

     
  /**
      * Information about the forum this post is in (if applicable)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $forum null;

     
  /**
      * Information about the thread this post is in (if applicable)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $thread null;

     
  /**
      * Cache of elements specific to these posts (eg, sig caching)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $cache null;

     
  /**
      * Parses BB codes. Required if the class does anything related to BB code parsing!
      *
      * @var    vB_BbCodeParser
      */
     
  var $bbcode_parser null;

     
  /**
      * Fetches the specified postbit object and sets up its default state
      *
      * @param  string Type of postbit to retrieve
      *
      * @return vB_Postbit Object of a class inherited from vB_Postbit
      */
     
  function &fetch_postbit($postbit_type)
     {
        
  $handled_type false;
        (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_factory')) ? preg_match($hook) : false;

        if (!
  $handled_type)
        {
           switch (
  $postbit_type)
           {
              case 
  'cmscomment':
                 
  $out = new vB_Postbit_Post();
                 
  $out->templatename 'vbcms_postbit_legacy';
                 break;

              case 
  'post':
                 
  $out = new vB_Postbit_Post();
                 if (
  $this->registry->options['legacypostbit'])
                 {
                    
  $out->templatename 'postbit_legacy';
                 }
                 break;

              case 
  'announcement':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Announcement();
                 break;

              case 
  'pm':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Pm();
                 break;

              case 
  'usernote':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Usernote();
                 break;

              case 
  'external':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_External();
                 break;

              case 
  'post_ignore':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Ignore();
                 break;

              case 
  'post_global_ignore':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Global_Ignore();
                 break;

              case 
  'post_deleted':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Deleted();
                 break;

              case 
  'auto_moderated':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_AutoModerated();
                 break;

              default:
                 
  trigger_error('vB_Postbit_Factory::fetch_postbit(): Invalid postbit type.'E_USER_ERROR);
           }
        }

        
  $out->registry = & $this->registry;
        
  $out->forum = & $this->forum;
        
  $out->thread = & $this->thread;
        
  $out->cache = & $this->cache;
        
  $out->bbcode_parser = & $this->bbcode_parser;

        return 
  $out;
     }
  }

  /**
   * Generic Postbit object. This is abstract. You may not instantiate it directly.
   *
   * @package       vBulletin
   * @version       $Revision: 92546 $
   * @date      $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
   *
   */
  class vB_Postbit
  {
     protected 
  $template_prefix '';

     
  /*** Enables us to set the template prefix to use a different template***/
     
  public function set_template_prefix($template_prefix)
     {
        
  $this->template_prefix $template_prefix;
     }

     
  /**
     * Elements of the post.
     *
     * @var array
     */
     
  var $post = array();

     
  /**
     * The name of the template that will be used to display this post.
     *
     * @var string
     */
     
  var $templatename 'postbit';

     
  /**
     * Main data registry
     *
     * @var vB_Registry
     */
     
  var $registry null;

     
  /**
     * Information about the forum this post is in (if applicable)
     *
     * @var array
     */
     
  var $forum = array();

     
  /**
     * Information about the thread this post is in (if applicable)
     *
     * @var array
     */
     
  var $thread = array();

     
  /**
     * Cache of elements specific to these posts (eg, sig caching)
     *
     * @var array
     */
     
  var $cache = array();

     
  /**
     * Parses BB codes. Required if the class does anything related to BB code parsing!
     *
     * @var vB_BbCodeParser
     */
     
  var $bbcode_parser null;

     
  /**
     * Array of data about the signature in this post for caching
     *
     * @var array
     */
     
  var $sig_cache = array();

     
  /**
      * Whether to add promote links to export post to another contenttype.
      *
      * @var bool
      */
     
  var $add_promote_links false;

     
  /**
     * Constructor. Prevents direct instantiation.
     */
     
  function __construct()
     {
        if (!
  is_subclass_of($this'vB_Postbit'))
        {
           
  trigger_error('Direct instantiation of vB_Postbit class prohibited. Use the vB_Postbit_Factory class.'E_USER_ERROR);
        }
     }

     
  /**
     * Template method. Calls all the appropriate methods to build a post and then evaluates the template.
     *
     * @param   array  Post information
     *
     * @return  string HTML for the post
     */
     
  function construct_postbit(&$post)
     {
        global 
  $ad_location;

        
  $this->post =& $post;
        
  $thread =& $this->thread;
        
  $forum =& $this->forum;

        
  // make sure we can display this post
        
  if ($this->is_displayable() == false)
        {
           return 
  '';
        }

        global 
  $show$vbphrase;
        global 
  $spacer_open$spacer_close;

        global 
  $bgclass$altbgclass;
        
  exec_switch_bg();

        
  $template_hook = array();

        (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_display_start')) ? eval($hook) : false;

        
  // put together each part of the post
        
  $this->prep_post_start();

        
  $this->process_date_status();
        
  $this->process_edit_info();
        
  $this->process_icon();
        
  $this->process_ip();

        if (!empty(
  $this->post['userid']))
        {
           
  $this->process_registered_user();
           
  $this->process_im_icons();
        }
        else
        {
           
  $this->process_unregistered_user();
        }

        if (
  $this->post['avatarurl'] AND $this->post['avwidth'] AND $this->post['avheight'])
        {
           
  $this->post['avwidth'] = 'width="' $this->post['avwidth'] . '"';
           
  $this->post['avheight'] = 'height="' $this->post['avheight'] . '"';
        }
        else
        {
           
  $this->post['avwidth'] = '';
           
  $this->post['avheight'] = '';
        }
        
  $this->bbcode_parser->containerid $this->post['postid'];
        if (
  defined('VB_API') AND VB_API === true)
        {
           if (!
  $post['pagetext'])
           {
              
  $post['pagetext'] = $post['message']; // PM doesn't have $post['pagetext']
           
  }
           
  $post['message_plain'] = build_message_plain($post['pagetext']);
           
  $post['message_bbcode'] = $post['pagetext'];
        }
        
  $this->parse_bbcode();

        
  $this->process_attachments();

        
  // finish prepping the post
        
  $this->prep_post_end();

        
  $pageinfo_post = array(
           
  'p' => $post['postid']
        );
        if (
  $this->templatename != 'postbit')
        {
           
  $pageinfo_post['viewfull'] = 1;
        }

        
  // execute hook
        
  ($hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_display_complete')) ? eval($hook) : false;

        
  $show['last_ad'] = $show['first_ad'] = $show['first_adsense'] = false;
        if (
  $post['isfirstshown'])
        {
           
  //this does not appear to be an ad slot, rather it appears to be some shim html
           //that needs to be rendered if the firstpost google ad is included.
           
  $template vB_Template::create('ad_showthread_firstpost_sig');
           
  $template->register('adsense_pub_id'$this->registry->adsense_pub_id);
           
  $template->register('adsense_host_id'$this->registry->adsense_host_id);
           
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_sig'] = $template->render();

           
  $template vB_Template::create('ad_showthread_firstpost_start');
           
  $template->register('adsense_pub_id'$this->registry->adsense_pub_id);
           
  $template->register('adsense_host_id'$this->registry->adsense_host_id);
           
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_start'] = trim($template->render(true));

           if (
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_start'])
           {
              
  $show['first_ad'] = true;
           }

           if (
              
  $ad_location['thread_first_post_content'] = trim(vB_Template::create('ad_thread_first_post_content')->render(true))
              AND
              !
  preg_match('#^<div id="ad_thread_first_post_content">.+</div>$#si'$ad_location['thread_first_post_content'])
           )
           {
              
  $ad_location['thread_first_post_content'] = '';
           }

        }
        else if
        (
           
  $post['islastshown']
           AND
           
  $ad_location['thread_last_post_content'] = trim(vB_Template::create('ad_thread_last_post_content')->render(true))
           AND
           !
  preg_match('#^<div id="ad_thread_last_post_content">.+</div>$#si'$ad_location['thread_last_post_content'])
        )
        {
           
  $ad_location['thread_last_post_content'] = '';
        }

        if(!empty(
  $ad_location['thread_first_post_content']) AND $post['isfirstshown'])
        {
           
  $show['first_ad'] = true;
        }

        if(!empty(
  $ad_location['thread_last_post_content']))
        {
           
  $show['last_ad'] = true;
        }

        
  // prepare the member action drop-down menu
        // pass the local template hook so that each drop-down gets its own hook (per-postbit)
        
  $memberaction_dropdown construct_memberaction_dropdown($post$template_hook);

        
  // evaluate template
        
  $postid =& $post['postid'];

        
  $templater vB_Template::create($this->template_prefix $this->templatename);
        if (
  $this->add_promote_links AND $this->registry->products['vbcms'])
        {
           if (!isset(
  $this->registry->userinfo['permissions']['cms']))
           {
              
  vBCMS_Permissions::getUserPerms();
           }

           if (
  $this->registry->userinfo['permissions']['cms']['canpublish'][0] != -1)
           {
              
  $templater->register('promote_sectionid'$this->registry->userinfo['permissions']['cms']['canpublish'][0]);
              
  $templater->register('articletypeid'vB_Types::instance()->getContentTypeID('vBCms_Article'));
              
  $query 'contenttypeid='vB_Types::instance()->getContentTypeID('vBCms_Article') .
                 
  '&amp;postid=' $post['postid'] . '&amp;parentid=1';
              
  $promote_url vB_Route::create('vBCms_Route_Content''1/addcontent/')->getCurrentURL(nullnull$query);
              
  $templater->register('promote_url'$promote_url);
           }
        }
        
  $templater->register('ad_location'$ad_location);
        
  $templater->register('memberaction_dropdown'$memberaction_dropdown);
        
  $templater->register('pageinfo_post'$pageinfo_post);
        
  $templater->register('post'$post);
        
  $templater->register('postid'$postid);
        
  $templater->register('template_hook'$template_hook);
        
  $templater->register('reputationdisplay'$post['reputationdisplay']);
        
  $templater->register('thread'$thread);
        
  $postbit $templater->render();

        
  $templater vB_Template::create('postbit_wrapper');
        
  $templater->register('post'$post);
        
  $templater->register('postbit'$postbit);
        
  $templater->register('postbit_type', ($this->templatename == 'postbit_legacy')?'postbit':$this->templatename);
        
  $templater->register('spacer_close'$spacer_close);
        
  $templater->register('spacer_open'$spacer_open);
        
  $retval $templater->render();

        return 
  $retval;
     }

     
  /**
     * Determines whether the post should actually be displayed.
     *
     * @return  bool   True if the post should be displayed; false otherwise
     */
     
  function is_displayable()
     {
        
  // hide users in Coventry from non-staff members
        
  if ($tachyuser in_coventry($this->post['userid']) AND !can_moderate($this->thread['forumid']))
        {
           return 
  false;
        }
        return 
  true;
     }

     
  /**
     * Processes the date information and determines whether the post is new or old
     */
     
  function process_date_status()
     {
        global 
  $vbphrase$firstnew;

        
  // get new/old post statusicon
        // this is also needed by ignored and deleted posts as they should show read/unread status as well (if you can see them)
        
  if (!empty($this->thread))
        {
           if (isset(
  $this->thread['threadview']))
           {
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'];
           }
           else if (
  $this->registry->userinfo['userid'])
           {
              
  $threadview max($this->thread['threadread'], $this->thread['forumread'], TIMENOW - ($this->registry->options['markinglimit'] * 86400));
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'] = intval($threadview);
           }
           else if ((
  $tview fetch_bbarray_cookie('thread_lastview'$threadid)) > $this->registry->userinfo['lastvisit'])
           {
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'] = intval($tview);
           }
           else
           {
              
  $lastvisit $this->registry->userinfo['lastvisit'];
           }
        }
        else
        {
           
  $lastvisit $this->registry->userinfo['lastvisit'];
        }

        if (
  $this->post['dateline'] > $lastvisit)
        {
           
  $this->post['statusicon'] = 'new';
           
  $this->post['statustitle'] = $vbphrase['unread_date'];
           if (!
  $firstnew)
           {
              
  $firstnew $this->post['postid'];
              
  $this->post['firstnewinsert' ] = '<a name="newpost"></a>';
           }
           else
           {
              
  $this->post['firstnewinsert'] = '';
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['statusicon'] = 'old';
           
  $this->post['statustitle'] = $vbphrase['old'];
           
  $this->post['firstnewinsert'] = '';
        }

        
  // format date/time
        
  $this->post['postdate'] = vbdate($this->registry->options['dateformat'], $this->post['dateline'], true);
        
  $this->post['posttime'] = vbdate($this->registry->options['timeformat'], $this->post['dateline']);
     }

        
  /**
     * Processes any attachments to this post.
     */
     
  function process_attachments()
     {
        global 
  $show;

        
  $forumperms fetch_permissions($this->thread['forumid']);
        require_once(
  DIR '/packages/vbattach/attach.php');
        
  $attach = new vB_Attach_Display_Content($this->registry'vBForum_Post');

        if (
  $this->post['allattachments'])
        {
           foreach(
  $this->post['allattachments'] AS $attachmentid => $info)
           {
              if (!
  $this->post['attachments'][$attachmentid])
              {
                 unset(
  $this->post['allattachments'][$attachmentid]);
              }
           }

           
  $attach->process_attachments(
              
  $this->post,
              
  $this->post['allattachments'],
              (
  THIS_SCRIPT == 'external'),
              
  can_moderate($this->forum['forumid'], 'canmoderateattachments'),
              
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['cangetattachment'],
              
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canseethumbnails']
           );
        }
        else
        {
           
  $show['attachments'] =     $show['moderatedattachment'] = $show['thumbnailattachment'] = $show['otherattachment'] = false;
           
  $show['imageattachment'] = $show['imageattachmentlink'] = false;
        }
     }

     
  /**
     * Processes "edited by" info.
     */
     
  function process_edit_info()
     {
        global 
  $show;

        if (!
  is_null($this->post['edit_userid']))
        {
           
  $this->post['edit_date'] = vbdate($this->registry->options['dateformat'], $this->post['edit_dateline'], true);
           
  $this->post['edit_time'] = vbdate($this->registry->options['timeformat'], $this->post['edit_dateline']);
           
  $show['postedited'] = true;

           if (
  $this->post['hashistory'] AND $this->registry->options['postedithistory'])
           {
              
  // people who can edit the post can see the history... we also assume that you
              // can see the full version of the post, meaning the deleted checks are uneeded
              
  $owner_edit = (
                 
  $this->thread['open']
                 AND 
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid']
                 AND 
  fetch_permissions($this->thread['forumid']) & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['caneditpost']
                 AND (
                    
  $this->registry->options['edittimelimit'] == 0
                    
  OR $this->post['dateline'] >= (TIMENOW - ($this->registry->options['edittimelimit'] * 60))
                 )
              );

              
  $show['postedithistory'] = ($owner_edit OR can_moderate($this->thread['forumid'], 'caneditposts'));
           }
           else
           {
              
  $show['postedithistory'] = false;
           }
        }
        else
        {
           
  $show['postedited'] = false;
           
  $show['postedithistory'] = false;
        }

        
  $this->post['historyurl'] = 'posthistory.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'p=' $this->post['postid'];
     }

     
  /**
     * Processes the post's icon.
     */
     
  function process_icon()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        if (!
  $this->forum['allowicons'] OR $this->post['iconid'] == 0)
        {
           if (!empty(
  $this->registry->options['showdeficon']))
           {
              
  $this->post['iconpath'] = $this->registry->options['showdeficon'];
              
  $this->post['icontitle'] = $vbphrase['default'];
           }
        }

        
  $show['messageicon'] = !empty($this->post['iconpath']);
     }

     
  /**
     * Processes this post's user info assuming the user is registered.
     */
     
  function process_registered_user()
     {
        global 
  $show$vbphrase;
        
  $post =& $this->post// this is a stopgap required for rank's eval code

        
  fetch_musername($this->post);

        
  // get online status -- function call also sets values in $this->post
        
  $this->post['online_status_code'] = fetch_online_status($this->posttrue);

        if (empty(
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]))
        {
           
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']] = cache_permissions($this->postfalse);
        }

        
  // get avatar
        
  if ($this->post['avatarid'])
        {
           
  $this->post['avatarurl'] = $this->post['avatarpath'];
        }
        else
        {
           if (
  $this->post['hascustomavatar'] AND $this->registry->options['avatarenabled'])
           {
              
  $usethumb = ($this->template_prefix == 'vbcms_' OR IS_MOBILE_STYLE);

              if (
  $this->registry->options['usefileavatar'])
              {
                 
  $this->post['avatarurl'] = $this->registry->options['avatarurl'] . ($usethumb '/thumbs' '') . '/avatar' $this->post['userid'] . '_' $this->post['avatarrevision'] . '.gif';
              }
              else
              {
                 
  $this->post['avatarurl'] = 'image.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'u=' $this->post['userid'] . '&amp;dateline=' $this->post['avatardateline'] . ($usethumb '&amp;type=thumb' '');
              }
           }
           else
           {
              
  $this->post['avatarurl'] = '';
           }
        }

        if ( 
  // no avatar defined for this user
           
  empty($this->post['avatarurl'])
           OR 
  // visitor doesn't want to see avatars
           
  ($this->registry->userinfo['userid'] > AND !$this->registry->userinfo['showavatars'])
           OR 
  // user has a custom avatar but no permission to display it
           
  (!$this->post['avatarid'] AND !($this->cache['perms'][$this->post['userid']]['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canuseavatar']) AND !$this->post['adminavatar']) //
        
  )
        {
           
  $show['avatar'] = false;
        }
        else
        {
           
  $show['avatar'] = true;
        }

        
  // Generate Reputation Power
        
  if ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_REPPOWER AND $this->registry->options['reputationenable'])
        {
           if (!empty(
  $this->cache['reppower'][$this->post['userid']]))
           {
              
  $this->post['reppower'] = $this->cache['reppower'][$this->post['userid']];
           }
           else
           {
              
  $this->post['reppower'] = fetch_reppower($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
              
  $this->cache['reppower'][$this->post['userid']] = $this->post['reppower'];
           }
           
  $show['reppower'] = true;
        }
        else
        {
           
  $show['reppower'] = false;
        }

        
  // get reputation
        
  if ($this->registry->options['reputationenable'])
        {
           
  fetch_reputation_image($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
           
  $show['reputation'] = true;
        }
        else
        {
           
  $show['reputation'] = false;
        }

        
  // get join date & posts per day
        
  $jointime = (TIMENOW $this->post['joindate']) / 86400// Days Joined
        
  if ($jointime 1)
        {
           
  // User has been a member for less than one day.
           
  $this->post['postsperday'] = $this->post['posts'];
        }
        else
        {
           
  $this->post['postsperday'] = vb_number_format($this->post['posts'] / $jointime2);
        }
        
  $this->post['joindateline'] = $this->post['joindate'];
        
  $this->post['joindate'] = vbdate($this->registry->options['registereddateformat'], $this->post['joindate']);

        
  // format posts number
        
  $this->post['posts'] = vb_number_format($this->post['posts']);

        
  $show['profile'] = true;
        
  $show['search'] = true;
        
  $show['buddy'] = true;
        
  $show['emaillink'] = (
           
  $this->post['showemail'] AND $this->registry->options['displayemails'] AND (
              !
  $this->registry->options['secureemail'] OR (
                 
  $this->registry->options['secureemail'] AND $this->registry->options['enableemail']
              )
           ) AND 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canemailmember']
           AND 
  $this->registry->userinfo['userid']
        );
        
  $show['homepage'] = ($this->post['homepage'] != '' AND $this->post['homepage'] != 'http://');
        
  $show['pmlink'] = ($this->registry->options['enablepms'] AND $this->registry->userinfo['permissions']['pmquota'] AND ($this->registry->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']
                    OR (
  $this->post['receivepm'] AND $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['pmquota'])
                 )) ? 
  true false;

        
  // Generate Age
        
  if ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_AGE AND ($this->post['showbirthday'] == OR $this->post['showbirthday'] == 2))
        {
           if (!
  $this->cache['year'])
           {
              
  $this->cache['year'] = vbdate('Y'TIMENOWfalsefalse);
              
  $this->cache['month'] = vbdate('n'TIMENOWfalsefalse);
              
  $this->cache['day'] = vbdate('j'TIMENOWfalsefalse);
           }
           if (empty(
  $this->cache['age'][$this->post['userid']]))
           {
              
  $date explode('-'$this->post['birthday']);
              if (
  $this->cache['year'] > $date[2] AND $date[2] != '0000')
              {
                 
  $this->post['age'] = $this->cache['year'] - $date[2];
                 if (
  $this->cache['month'] < $date[0] OR ($this->cache['month'] == $date[0] AND $this->cache['day'] < $date[1]))
                 {
                    
  $this->post['age']--;
                 }

                 if (
  $this->post['age'] < 101)
                 {
                    
  $this->cache['age'][$this->post['userid']] = $this->post['age'];
                 }
                 else
                 {
                    unset(
  $this->post['age']);
                 }
              }
           }
           else
           {
              
  $this->post['age'] = $this->cache['age'][$this->post['userid']];
           }
        }

        
  // Display infractions
        
  $show['infraction'] = ($this->post['userid'] AND ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_INFRACTION) AND (
           
  $this->post['ipoints'] OR $this->post['warnings'] OR $this->post['infractions']) AND (
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canreverseinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canseeinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           OR (
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'/*AND $this->registry->options['canseeown']*/)
        ));

        
  // Moved to a function to allow child overriding, i.e. announcements
        
  $this->process_signature();
     }

     function 
  process_signature()
     {
        if (
  $this->post['showsignature']
           AND 
  trim($this->post['signature']) != ''
           
  AND (!$this->registry->userinfo['userid'] OR $this->registry->userinfo['showsignatures'])
           AND 
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canusesignature']
        )
        {
           if (isset(
  $this->cache['sig'][$this->post['userid']]))
           {
              
  // already fully parsed
              
  $this->post['signature'] = $this->cache['sig'][$this->post['userid']];
           }
           else
           {
              
  // have a mostly parsed version or no parsed version
              
  $this->bbcode_parser->set_parse_userinfo($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
              
  $this->post['signature'] = $this->bbcode_parser->parse(
                 
  $this->post['signature'],
                 
  'signature',
                 
  true,
                 
  false,
                 
  $this->post['signatureparsed'],
                 
  $this->post['sighasimages'],
                 
  true
              
  );
              
  $this->bbcode_parser->set_parse_userinfo(array());
              if (
  $this->post['signatureparsed'] === null)
              {
                 
  $this->sig_cache $this->bbcode_parser->cached;
              }

              
  $this->cache['sig'][$this->post['userid']] = $this->post['signature'];
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['signature'] = '';
        }
     }

     
  /**
     * Process this post's user info assuming its a guest.
     */
     
  function process_unregistered_user()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        
  $this->post['rank'] = '';
        
  $this->post['postsperday'] = 0;
        
  $this->post['displaygroupid'] = 1;
        
  $this->post['username'] = $this->post['postusername'];
        
  fetch_musername($this->post);
        
  //$this->post['usertitle'] = $vbphrase['guest'];
        
  $this->post['usertitle'] = $this->registry->usergroupcache['1']['usertitle'];
        
  $this->post['joindate'] = '';
        
  $this->post['posts'] = 'n/a';
        
  $this->post['avatar'] = '';
        
  $this->post['profile'] = '';
        
  $this->post['email'] = '';
        
  $this->post['useremail'] = '';
        
  $this->post['icqicon'] = '';
        
  $this->post['aimicon'] = '';
        
  $this->post['yahooicon'] = '';
        
  $this->post['msnicon'] = '';
        
  $this->post['skypeicon'] = '';
        
  $this->post['homepage'] = '';
        
  $this->post['findposts'] = '';
        
  $this->post['signature'] = '';
        
  $this->post['reputationdisplay'] = '';
        
  $this->post['onlinestatus'] = '';

        
  $show['avatar'] = false;
        
  $show['reputation'] = false;
        
  $show['pmlink'] = false;
        
  $show['homepage'] = false;
        
  $show['emaillink'] = false;
        
  $show['profile'] = false;
        
  $show['search'] = false;
        
  $show['buddy'] = false;
        
  $show['infraction'] = false;
     }

     
  /**
     * Processes instant messaging program icons.
     */
     
  function process_im_icons()
     {
        if(
  $this->template_prefix != 'vbcms_')
        {
           
  construct_im_icons($this->post);
        }
     }

     
  /**
     * Processes this post's IP.
     */
     
  function process_ip()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        
  $post =& $this->post;

        
  $this->post['iplogged'] = '';
        if (
  $this->post['ip'] != '')
        {
           if (
  $this->registry->options['logip'] == 2)
           {
              
  $show['ip'] = true;
              
  $templater vB_Template::create('postbit_ip');
                 
  $templater->register('post'$post);
              
  $this->post['iplogged'] = $templater->render();
           }
           else if (
  $this->registry->options['logip'] == AND can_moderate($this->thread['forumid'], 'canviewips'))
           {
              
  $show['ip'] = false;
              
  $templater vB_Template::create('postbit_ip');
                 
  $templater->register('post'$post);
              
  $this->post['iplogged'] = $templater->render();
           }
        }
     }

     
  /**
     * Parses the post for BB code.
     */
     
  function parse_bbcode()
     {
        
  $this->post['message'] = $this->bbcode_parser->parse(
           
  $this->post['pagetext'],
           
  $this->forum['forumid'],
           
  $this->post['allowsmilie'],
           
  false,
           
  '',
           
  3,
           
  false,
           
  $this->post['htmlstate']
        );
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the beginning of the construction process.
     */
     
  function prep_post_start()
     {
        
  $this->post array_merge($this->postconvert_bits_to_array($this->post['options'], $this->registry->bf_misc_useroptions));
        
  $this->post array_merge($this->postconvert_bits_to_array($this->post['adminoptions'], $this->registry->bf_misc_adminoptions));

        
  // do word wrap
        
  if ($this->registry->options['wordwrap'])
        {
           
  $this->post['title'] = fetch_word_wrapped_string($this->post['title']);
        }
        
  $this->post['title'] = fetch_censored_text($this->post['title']);

        
  // init imod checkbox value
        
  $this->post['checkbox_value'] = 0;
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the end of the construction process.
     */
     
  function prep_post_end()
     {
     }
  }

  /**
  * Postbit optimized for regular posts
  *
  * @package        vBulletin
  * @version    $Revision: 92546 $
  * @date       $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
  *
  */
  class vB_Postbit_Post extends vB_Postbit
  {
     
  /**
     * Reference to the words that should be highlighted in this post.
     *
     * @var array
     */
     
  var $highlight null;

     
  /**
     * Reference to the BB code parser's version of the parsed post cache array.
     *
     * @var array
     */
     
  var $post_cache = array();

     
  /**
     * Determines whether this post's parsed version should be cached by the BB code parser.
     *
     * @var bool
     */
     
  var $cachable false;

     
  /**
      * Whether to add promote links to export post to another contenttype.
      *
      * @var bool
      */
     
  var $add_promote_links true;

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the beginning of the construction process.
     */
     
  function prep_post_start()
     {
        
  parent::prep_post_start();
        
  $this->post['checkbox_value'] += ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['firstpostid'] == $this->post['postid'] AND $this->thread['visible'] == 0)) ? POST_FLAG_INVISIBLE 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['firstpostid'] == $this->post['postid'] AND $this->thread['visible'] == 2)) ? POST_FLAG_DELETED 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += is_array($this->post['attachments']) ? POST_FLAG_ATTACH 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += $this->post['userid'] == POST_FLAG_GUEST 0;
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the end of the construction process.
     */
     
  function prep_post_end()
     {
        global 
  $show;

        
  // check for autoscrolling
        
  global $postid$onload$threadedmode;
        if (
  $this->post['postid'] == $postid)
        {
           
  $this->post['scrolltothis'] = ' id="currentPost"';
           if (
  $threadedmode == 0)
           {
              
  $onload htmlspecialchars_uni("if (document.body.scrollIntoView && fetch_object('currentPost') && (window.location.href.indexOf('#') == -1 || window.location.href.indexOf('#post') > -1)) { fetch_object('currentPost').scrollIntoView(true); }");
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['scrolltothis'] = '';
        }

        
  // highlight words from search engine ($_REQUEST[highlight])
        // Highlight word in all posts even if we link to one post since if we come from "Last Page" in thread search results, we don't only care about the last post!
        
  if (!empty($this->highlight) AND is_array($this->highlight)) // AND ($_REQUEST['postid'] == $post['postid'] OR empty($_REQUEST['postid'])) )
        
  {
           
  $this->post['message'] = preg_replace_callback('#(^|>)([^<]+)(?=<|$)#sU', array($this'prep_post_end_highlight_callback'), $this->post['message']);
           
  $this->post['message'] = preg_replace('#<vb_highlight>(.*)</vb_highlight>#siU''<span class="highlight">$1</span>'$this->post['message']);
        }

        
  // hide edit button if they can't use it
        
  $forumperms fetch_permissions($this->thread['forumid']);
        if (
           !
  $this->thread['isdeleted'] AND !$this->post['isdeleted'] AND (
           
  can_moderate($this->thread['forumid'], 'caneditposts') OR
           
  //can_moderate($this->thread['forumid'], 'candeleteposts') OR
           
  (
              
  $this->thread['open'] AND
              
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'] AND
              (
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['caneditpost']) AND
              (  
  $this->post['dateline'] >= (TIMENOW - ($this->registry->options['edittimelimit'] * 60)) OR
                 
  $this->registry->options['edittimelimit'] == 0
              
  )
           ))
        )
        {
           
  // can edit or delete this post, so show the link
           
  $this->post['editlink'] = fetch_seo_url('editpost'$this->post, array('do' => 'editpost'));

           if (
  $this->registry->options['quickedit'])
           {
              
  $show['ajax_js'] = true;
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['editlink'] = '';
        }

        if (
           !
  $this->thread['isdeleted'] AND
           !
  $this->post['isdeleted'] AND
            
  $this->forum['allowposting'] AND
           !
  $show['search_engine'] AND
           (
  $this->thread['open'] OR can_moderate($this->thread['forumid'], 'canopenclose'))
        )
        {

           
  $this->post['replylink'] = fetch_seo_url('newreply', array(), array('do' => 'newreply''p' => $this->post['postid']));

           if (
  $show['multiquote_global'])
           {
              
  $show['multiquote_post'] = true;
              
  $show['multiquote_selected'] = (is_array($this->registry->GPC['vbulletin_multiquote']) AND
                 
  in_array($this->post['postid'], $this->registry->GPC['vbulletin_multiquote']));
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['replylink'] = '';
           
  $show['multiquote_post'] = false;
        }

        if (!empty(
  $this->post['del_reason']))
        {
           
  $this->post['del_reason'] = fetch_censored_text($this->post['del_reason']);
        }

        if (!empty(
  $this->registry->options['apipostidmanage']['enable']) AND $this->registry->options['apipostidmanage']['enable']
           AND 
  $this->post['mobile_platformname'])
        {
           
  $platformname strtolower($this->post['mobile_platformname']);
           if (
  preg_match('#^(iphone|ipad|ipod)#s'$platformname))
           {
              
  $platformname 'iphone';
           }
           if (isset(
  $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname]))
           {
              
  $this->post['api_platform'] = $platformname;
              
  $this->post['api_platform_link'] = $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname] ? $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname] : '';
              
  $this->post['api_platform_link_phrase'] = 'posted_from_app_' $platformname;
              
  $this->post['api_platform_link_title'] = 'goto_app_' $platformname;
           }
           else
           {
              
  $this->post['api_platform'] = '';
           }
        }

        
  $this->post['forwardlink'] = '';

        
  $this->post['reportlink'] = 'report.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'p=' $this->post['postid'];
        
  $show['reportlink'] = (
           
  $this->registry->userinfo['userid']
           AND (
  $this->registry->options['rpforumid'] OR
              (
  $this->registry->options['enableemail'] AND $this->registry->options['rpemail']))
        );
        
  $show['postcount'] = (!empty($this->post['postcount']) AND !$show['search_engine']);
        
  $show['reputationlink'] = (
           (
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canuserep']
              OR 
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'])
           AND 
  $this->registry->options['reputationenable']
           AND 
  $this->registry->userinfo['userid']
           AND 
  $this->post['userid']
           AND 
  $this->post['visible'] != 2
           
  AND ($this->forum['options'] & $this->registry->bf_misc_forumoptions['canreputation'])
           AND (
  $this->registry->options['showrepinown'] OR $this->registry->userinfo['userid'] != $this->post['userid'])
           AND 
  $this->registry->usergroupcache[$this->post['usergroupid']]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup']
        );

        
  $show['infractionlink'] = (
           
  // Must have 'cangiveinfraction' permission. Branch dies right here majority of the time
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           
  // Can not give yourself an infraction
           
  AND $this->post['userid'] != $this->registry->userinfo['userid']
           
  // Can not give an infraction to a post that already has one
           
  AND empty($this->post['infraction'])
           
  // Can not give an admin an infraction
           
  AND !($this->cache['perms'][$this->post['userid']]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
           
  // Only Admins can give a supermod an infraction
           
  AND          (
              !(
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator'])
              OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']
           )
           
  // Can not give guests infractions
           
  AND $this->post['userid']
        );

        
  // need to see the card to be able to remove it. 'cansee' is designed for groups who can't give infractions
        
  $canseeinfraction = (
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canreverseinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canseeinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           OR (
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'/*AND $this->registry->options['canseeown']*/)
        );
        
  $show['redcard'] = ($this->post['infraction'] == AND $canseeinfraction);
        
  $show['yellowcard'] = ($this->post['infraction'] == AND $canseeinfraction);
        
  $show['moderated'] = (!$this->post['visible'] OR (!$this->thread['visible'] AND $this->post['postcount'] == 1)) ? true false;
        
  $show['spam'] = ($show['moderated'] AND $this->post['spamlog_postid']) ? true false;
        
  $show['deletedpost'] = ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['visible'] == AND $this->post['postcount'] == 1)) ? true false;

        
  parent::prep_post_end();
     }

     
  /**
      * Callback for the preg_replace_callback in prep_post_end()
      *
      * @param  array  regex matches
      * @return string transformed value
      */
     
  protected function prep_post_end_highlight_callback($matches)
     {
        return 
  $this->process_highlight_postbit($matches[2], $this->highlight$matches[1]);
     }

     
  /**
     * Parses the post for BB code.
     */
     
  function parse_bbcode()
     {
        static 
  $nodecache = array();

        
  $this->bbcode_parser->attachments =& $this->post['attachments'];
        
  $this->bbcode_parser->unsetattach true;

        
  //If the pagetext_html is not set, we need to see whether this is a
        // cms comment thread. If so, we need to set the comment link information.
        
  if (
           
  $this->registry->products['vbcms']
              AND
           
  $this->registry->options['vbcmsforumid'] > 0
              
  AND
           
  $this->registry->options['vbcmsforumid'] == $this->thread['forumid']
              AND
           empty(
  $this->post['pagetext_html'])
        )
        {
           
  //We need to see if this post is for a forum article;
           
  if (!isset($this->post['nodeid']))
           {
              if (!isset(
  $nodecache[$this->post['threadid']]))
              {
                 
  $nodecache[$this->post['threadid']] = $this->registry->db->query_first("
                    SELECT node.nodeid, node.url
                    FROM " 
  TABLE_PREFIX "cms_nodeinfo AS info
                    INNER JOIN " 
  TABLE_PREFIX "cms_node AS node ON node.nodeid = info.nodeid
                    WHERE info.associatedthreadid = " 
  intval($this->post['threadid']) . "
                 "
  );
              }
              
  $this->post['nodeid'] = $nodecache[$this->post['threadid']]['nodeid'];
              
  $this->post['url'] = $nodecache[$this->post['threadid']]['url'];
           }
           
  $this->post['nodeid'] = intval($this->post['nodeid']);
           if (
  $this->post['nodeid'])
           {
              
  //we need to set the parser to render this quotes as a links to the article
              // rather than showthread.

              
  $nodeinfo $this->post['nodeid'] . (empty($this->post['url']) ? '' :
                 
  '-' $this->post['url']);
              
  $page_url =  vBCms_Route_Content::getURL(array('node' => $nodeinfo'action' =>'view'));
              
  $this->bbcode_parser->set_quote_template('vbcms_bbcode_quote');
              
  $this->bbcode_parser->set_quote_vars(array('page_url' => $page_url .
                 (
  strpos($page_url'?') == false '?' '&')));
           }
        }

        
  $this->post['message'] = $this->bbcode_parser->parse(
           
  $this->post['pagetext'],
           
  $this->forum['forumid'],
           
  $this->post['allowsmilie'],
           
  false,
           
  $this->post['pagetext_html'],
           
  $this->post['hasimages'],
           
  $this->cachable,
           
  $this->post['htmlstate']
        );
        
  $this->post_cache =& $this->bbcode_parser->cached;

        
  //Unset the flags we set above if necessary.
        
  if (isset($nodeinfo))
        {
           
  $this->bbcode_parser->set_quote_template('bbcode_quote');
           
  $this->bbcode_parser->set_quote_vars(false);
        }
     }

     
  /**
     * Callback for the regular expression that does the highlighting replacements
     *
     * @param   string Text to run the search on
     * @param   array  Array of words to highlight
     * @param   string String to prepend (the regex matches an extra character in the beginning)
     *
     * @return  string String with words highlighted
     */
     
  function process_highlight_postbit($text$words$prepend)
     {
        
  $text str_replace('\"''"'$text);
        foreach (
  $words AS $replaceword)
        {
           
  $text preg_replace('#(?<=[\s"\]>()\',;]|^)(' $replaceword ')(([&\'.,:;-?!()\s"<\[]|$))#siU''<vb_highlight>\\1</vb_highlight>\\2'$text);
           
  //$text = preg_replace('#(?<=[^\w=])(' . $replaceword . ')(?=[^\w=])#siU', '<span class="highlight">\\1</span>', $text);
        
  }

        return 
  "$prepend$text";
     }
  }

  // #############################################################################

  /**
  * Construct the icons for various instant messaging programs and set global state ($show).
  * Changes are written to the $userinfo array.
  *
  * @param   array  Reference to an array of user info that contains IM names/numbers
  * @param   bool   Whether to ignore the global option that determines if IM icons are shown
  */
  function construct_im_icons(&$userinfo$ignore_off_setting false)
  {
     global 
  $vbulletin$show$vbphrase;

     
  $show['hasimicons'] = false;

     
  $userinfo['icqicon'] = '';
     
  $userinfo['aimicon'] = '';
     
  $userinfo['yahooicon'] = '';
     
  $userinfo['msnicon'] = '';
     
  $userinfo['skypeicon'] = '';

     
  $userinfo['showicq'] = false;
     
  $userinfo['showaim'] = false;
     
  $userinfo['showyahoo'] = false;
     
  $userinfo['showmsn'] = false;
     
  $userinfo['showskype'] = false;

     if (
  $vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canviewmembers'])
     {
        if (!empty(
  $userinfo['icq']) AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_icq');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['icqicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showicq'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['aim'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_aim');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['aimicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showaim'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['yahoo'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_yahoo');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['yahooicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showyahoo'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['msn'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_msn');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['msnicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showmsn'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['skype'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $userinfo['skypeencoded'] = urlencode($userinfo['skype']);
           
  $templater vB_Template::create('im_skype');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['skypeicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showskype'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }
     }

     (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_imicons')) ? eval($hook) : false;
  }

  /*======================================================================*\
  || ####################################################################
  || # Downloaded: 08:31, Sat May 27th 2017 : $Revision: 92546 $
  || # $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
  || ####################################################################
  \*======================================================================*/
  ?>
  مشکلی نداره
  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

  #2 ارسال شده در تاريخ 09-04-2018 در ساعت 09:58 PM

 3. کاربر مقابل پست P30web عزیز را پسندیده است .


 4. MEHRDADFARAJI آواتار ها
  MEHRDADFARAJI
  مدیر آزمایشی
  Nov 2015
  اراک
  197
  220
  146
  121
  9
  سلام

  فکر میکنم مشکل از یکی پلاگین هات هست ، دسترسی بفرست چک کنم ، کد مربوط به این فایل :
  کد PHP:
  <?php/*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 4.2.5 - Licence Number vBWarez.org
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2017 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || #        www.vbulletin.com | www.vbulletin.com/license.html        # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/

  if (!isset($GLOBALS['vbulletin']->db))
  {
     exit;
  }

  /**
   * Require additional library files
   */
  require_once(DIR '/includes/class_bbcode.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_reputation.php');

  /**
   * Bitfield value which determines whether a user's age should be displayed with their post.
   */
  define('POST_SHOW_AGE'1);

  /**
   * Bitfield value which determines whether a user's reputation power should be displayed with their post.
   */
  define('POST_SHOW_REPPOWER'2);

  /**
   * Bitfield value which determined whether a user sees another user' infractions
   */
  define('POST_SHOW_INFRACTION'4);

  /**
   * Postbit factory object
   *
   * @package       vBulletin
   * @version       $Revision: 92546 $
   * @date      $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
   *
   */
  class vB_Postbit_Factory
  {
     
  /**
      * Main data registry
      *
      * @var    vB_Registry
      */
     
  var $registry null;

     
  /**
      * Information about the forum this post is in (if applicable)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $forum null;

     
  /**
      * Information about the thread this post is in (if applicable)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $thread null;

     
  /**
      * Cache of elements specific to these posts (eg, sig caching)
      *
      * @var    array
      */
     
  var $cache null;

     
  /**
      * Parses BB codes. Required if the class does anything related to BB code parsing!
      *
      * @var    vB_BbCodeParser
      */
     
  var $bbcode_parser null;

     
  /**
      * Fetches the specified postbit object and sets up its default state
      *
      * @param  string Type of postbit to retrieve
      *
      * @return vB_Postbit Object of a class inherited from vB_Postbit
      */
     
  function &fetch_postbit($postbit_type)
     {
        
  $handled_type false;
        (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_factory')) ? preg_match($hook) : false;

        if (!
  $handled_type)
        {
           switch (
  $postbit_type)
           {
              case 
  'cmscomment':
                 
  $out = new vB_Postbit_Post();
                 
  $out->templatename 'vbcms_postbit_legacy';
                 break;

              case 
  'post':
                 
  $out = new vB_Postbit_Post();
                 if (
  $this->registry->options['legacypostbit'])
                 {
                    
  $out->templatename 'postbit_legacy';
                 }
                 break;

              case 
  'announcement':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Announcement();
                 break;

              case 
  'pm':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Pm();
                 break;

              case 
  'usernote':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Usernote();
                 break;

              case 
  'external':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_External();
                 break;

              case 
  'post_ignore':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Ignore();
                 break;

              case 
  'post_global_ignore':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Global_Ignore();
                 break;

              case 
  'post_deleted':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_Deleted();
                 break;

              case 
  'auto_moderated':
                 require_once(
  DIR '/includes/class_postbit_alt.php');
                 
  $out = new vB_Postbit_Post_AutoModerated();
                 break;

              default:
                 
  trigger_error('vB_Postbit_Factory::fetch_postbit(): Invalid postbit type.'E_USER_ERROR);
           }
        }

        
  $out->registry = & $this->registry;
        
  $out->forum = & $this->forum;
        
  $out->thread = & $this->thread;
        
  $out->cache = & $this->cache;
        
  $out->bbcode_parser = & $this->bbcode_parser;

        return 
  $out;
     }
  }

  /**
   * Generic Postbit object. This is abstract. You may not instantiate it directly.
   *
   * @package       vBulletin
   * @version       $Revision: 92546 $
   * @date      $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
   *
   */
  class vB_Postbit
  {
     protected 
  $template_prefix '';

     
  /*** Enables us to set the template prefix to use a different template***/
     
  public function set_template_prefix($template_prefix)
     {
        
  $this->template_prefix $template_prefix;
     }

     
  /**
     * Elements of the post.
     *
     * @var array
     */
     
  var $post = array();

     
  /**
     * The name of the template that will be used to display this post.
     *
     * @var string
     */
     
  var $templatename 'postbit';

     
  /**
     * Main data registry
     *
     * @var vB_Registry
     */
     
  var $registry null;

     
  /**
     * Information about the forum this post is in (if applicable)
     *
     * @var array
     */
     
  var $forum = array();

     
  /**
     * Information about the thread this post is in (if applicable)
     *
     * @var array
     */
     
  var $thread = array();

     
  /**
     * Cache of elements specific to these posts (eg, sig caching)
     *
     * @var array
     */
     
  var $cache = array();

     
  /**
     * Parses BB codes. Required if the class does anything related to BB code parsing!
     *
     * @var vB_BbCodeParser
     */
     
  var $bbcode_parser null;

     
  /**
     * Array of data about the signature in this post for caching
     *
     * @var array
     */
     
  var $sig_cache = array();

     
  /**
      * Whether to add promote links to export post to another contenttype.
      *
      * @var bool
      */
     
  var $add_promote_links false;

     
  /**
     * Constructor. Prevents direct instantiation.
     */
     
  function __construct()
     {
        if (!
  is_subclass_of($this'vB_Postbit'))
        {
           
  trigger_error('Direct instantiation of vB_Postbit class prohibited. Use the vB_Postbit_Factory class.'E_USER_ERROR);
        }
     }

     
  /**
     * Template method. Calls all the appropriate methods to build a post and then evaluates the template.
     *
     * @param   array  Post information
     *
     * @return  string HTML for the post
     */
     
  function construct_postbit(&$post)
     {
        global 
  $ad_location;

        
  $this->post =& $post;
        
  $thread =& $this->thread;
        
  $forum =& $this->forum;

        
  // make sure we can display this post
        
  if ($this->is_displayable() == false)
        {
           return 
  '';
        }

        global 
  $show$vbphrase;
        global 
  $spacer_open$spacer_close;

        global 
  $bgclass$altbgclass;
        
  exec_switch_bg();

        
  $template_hook = array();

        (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_display_start')) ? eval($hook) : false;

        
  // put together each part of the post
        
  $this->prep_post_start();

        
  $this->process_date_status();
        
  $this->process_edit_info();
        
  $this->process_icon();
        
  $this->process_ip();

        if (!empty(
  $this->post['userid']))
        {
           
  $this->process_registered_user();
           
  $this->process_im_icons();
        }
        else
        {
           
  $this->process_unregistered_user();
        }

        if (
  $this->post['avatarurl'] AND $this->post['avwidth'] AND $this->post['avheight'])
        {
           
  $this->post['avwidth'] = 'width="' $this->post['avwidth'] . '"';
           
  $this->post['avheight'] = 'height="' $this->post['avheight'] . '"';
        }
        else
        {
           
  $this->post['avwidth'] = '';
           
  $this->post['avheight'] = '';
        }
        
  $this->bbcode_parser->containerid $this->post['postid'];
        if (
  defined('VB_API') AND VB_API === true)
        {
           if (!
  $post['pagetext'])
           {
              
  $post['pagetext'] = $post['message']; // PM doesn't have $post['pagetext']
           
  }
           
  $post['message_plain'] = build_message_plain($post['pagetext']);
           
  $post['message_bbcode'] = $post['pagetext'];
        }
        
  $this->parse_bbcode();

        
  $this->process_attachments();

        
  // finish prepping the post
        
  $this->prep_post_end();

        
  $pageinfo_post = array(
           
  'p' => $post['postid']
        );
        if (
  $this->templatename != 'postbit')
        {
           
  $pageinfo_post['viewfull'] = 1;
        }

        
  // execute hook
        
  ($hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_display_complete')) ? eval($hook) : false;

        
  $show['last_ad'] = $show['first_ad'] = $show['first_adsense'] = false;
        if (
  $post['isfirstshown'])
        {
           
  //this does not appear to be an ad slot, rather it appears to be some shim html
           //that needs to be rendered if the firstpost google ad is included.
           
  $template vB_Template::create('ad_showthread_firstpost_sig');
           
  $template->register('adsense_pub_id'$this->registry->adsense_pub_id);
           
  $template->register('adsense_host_id'$this->registry->adsense_host_id);
           
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_sig'] = $template->render();

           
  $template vB_Template::create('ad_showthread_firstpost_start');
           
  $template->register('adsense_pub_id'$this->registry->adsense_pub_id);
           
  $template->register('adsense_host_id'$this->registry->adsense_host_id);
           
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_start'] = trim($template->render(true));

           if (
  $ad_location['ad_showthread_firstpost_start'])
           {
              
  $show['first_ad'] = true;
           }

           if (
              
  $ad_location['thread_first_post_content'] = trim(vB_Template::create('ad_thread_first_post_content')->render(true))
              AND
              !
  preg_match('#^<div id="ad_thread_first_post_content">.+</div>$#si'$ad_location['thread_first_post_content'])
           )
           {
              
  $ad_location['thread_first_post_content'] = '';
           }

        }
        else if
        (
           
  $post['islastshown']
           AND
           
  $ad_location['thread_last_post_content'] = trim(vB_Template::create('ad_thread_last_post_content')->render(true))
           AND
           !
  preg_match('#^<div id="ad_thread_last_post_content">.+</div>$#si'$ad_location['thread_last_post_content'])
        )
        {
           
  $ad_location['thread_last_post_content'] = '';
        }

        if(!empty(
  $ad_location['thread_first_post_content']) AND $post['isfirstshown'])
        {
           
  $show['first_ad'] = true;
        }

        if(!empty(
  $ad_location['thread_last_post_content']))
        {
           
  $show['last_ad'] = true;
        }

        
  // prepare the member action drop-down menu
        // pass the local template hook so that each drop-down gets its own hook (per-postbit)
        
  $memberaction_dropdown construct_memberaction_dropdown($post$template_hook);

        
  // evaluate template
        
  $postid =& $post['postid'];

        
  $templater vB_Template::create($this->template_prefix $this->templatename);
        if (
  $this->add_promote_links AND $this->registry->products['vbcms'])
        {
           if (!isset(
  $this->registry->userinfo['permissions']['cms']))
           {
              
  vBCMS_Permissions::getUserPerms();
           }

           if (
  $this->registry->userinfo['permissions']['cms']['canpublish'][0] != -1)
           {
              
  $templater->register('promote_sectionid'$this->registry->userinfo['permissions']['cms']['canpublish'][0]);
              
  $templater->register('articletypeid'vB_Types::instance()->getContentTypeID('vBCms_Article'));
              
  $query 'contenttypeid='vB_Types::instance()->getContentTypeID('vBCms_Article') .
                 
  '&amp;postid=' $post['postid'] . '&amp;parentid=1';
              
  $promote_url vB_Route::create('vBCms_Route_Content''1/addcontent/')->getCurrentURL(nullnull$query);
              
  $templater->register('promote_url'$promote_url);
           }
        }
        
  $templater->register('ad_location'$ad_location);
        
  $templater->register('memberaction_dropdown'$memberaction_dropdown);
        
  $templater->register('pageinfo_post'$pageinfo_post);
        
  $templater->register('post'$post);
        
  $templater->register('postid'$postid);
        
  $templater->register('template_hook'$template_hook);
        
  $templater->register('reputationdisplay'$post['reputationdisplay']);
        
  $templater->register('thread'$thread);
        
  $postbit $templater->render();

        
  $templater vB_Template::create('postbit_wrapper');
        
  $templater->register('post'$post);
        
  $templater->register('postbit'$postbit);
        
  $templater->register('postbit_type', ($this->templatename == 'postbit_legacy')?'postbit':$this->templatename);
        
  $templater->register('spacer_close'$spacer_close);
        
  $templater->register('spacer_open'$spacer_open);
        
  $retval $templater->render();

        return 
  $retval;
     }

     
  /**
     * Determines whether the post should actually be displayed.
     *
     * @return  bool   True if the post should be displayed; false otherwise
     */
     
  function is_displayable()
     {
        
  // hide users in Coventry from non-staff members
        
  if ($tachyuser in_coventry($this->post['userid']) AND !can_moderate($this->thread['forumid']))
        {
           return 
  false;
        }
        return 
  true;
     }

     
  /**
     * Processes the date information and determines whether the post is new or old
     */
     
  function process_date_status()
     {
        global 
  $vbphrase$firstnew;

        
  // get new/old post statusicon
        // this is also needed by ignored and deleted posts as they should show read/unread status as well (if you can see them)
        
  if (!empty($this->thread))
        {
           if (isset(
  $this->thread['threadview']))
           {
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'];
           }
           else if (
  $this->registry->userinfo['userid'])
           {
              
  $threadview max($this->thread['threadread'], $this->thread['forumread'], TIMENOW - ($this->registry->options['markinglimit'] * 86400));
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'] = intval($threadview);
           }
           else if ((
  $tview fetch_bbarray_cookie('thread_lastview'$threadid)) > $this->registry->userinfo['lastvisit'])
           {
              
  $lastvisit $this->thread['threadview'] = intval($tview);
           }
           else
           {
              
  $lastvisit $this->registry->userinfo['lastvisit'];
           }
        }
        else
        {
           
  $lastvisit $this->registry->userinfo['lastvisit'];
        }

        if (
  $this->post['dateline'] > $lastvisit)
        {
           
  $this->post['statusicon'] = 'new';
           
  $this->post['statustitle'] = $vbphrase['unread_date'];
           if (!
  $firstnew)
           {
              
  $firstnew $this->post['postid'];
              
  $this->post['firstnewinsert' ] = '<a name="newpost"></a>';
           }
           else
           {
              
  $this->post['firstnewinsert'] = '';
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['statusicon'] = 'old';
           
  $this->post['statustitle'] = $vbphrase['old'];
           
  $this->post['firstnewinsert'] = '';
        }

        
  // format date/time
        
  $this->post['postdate'] = vbdate($this->registry->options['dateformat'], $this->post['dateline'], true);
        
  $this->post['posttime'] = vbdate($this->registry->options['timeformat'], $this->post['dateline']);
     }

        
  /**
     * Processes any attachments to this post.
     */
     
  function process_attachments()
     {
        global 
  $show;

        
  $forumperms fetch_permissions($this->thread['forumid']);
        require_once(
  DIR '/packages/vbattach/attach.php');
        
  $attach = new vB_Attach_Display_Content($this->registry'vBForum_Post');

        if (
  $this->post['allattachments'])
        {
           foreach(
  $this->post['allattachments'] AS $attachmentid => $info)
           {
              if (!
  $this->post['attachments'][$attachmentid])
              {
                 unset(
  $this->post['allattachments'][$attachmentid]);
              }
           }

           
  $attach->process_attachments(
              
  $this->post,
              
  $this->post['allattachments'],
              (
  THIS_SCRIPT == 'external'),
              
  can_moderate($this->forum['forumid'], 'canmoderateattachments'),
              
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['cangetattachment'],
              
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canseethumbnails']
           );
        }
        else
        {
           
  $show['attachments'] =     $show['moderatedattachment'] = $show['thumbnailattachment'] = $show['otherattachment'] = false;
           
  $show['imageattachment'] = $show['imageattachmentlink'] = false;
        }
     }

     
  /**
     * Processes "edited by" info.
     */
     
  function process_edit_info()
     {
        global 
  $show;

        if (!
  is_null($this->post['edit_userid']))
        {
           
  $this->post['edit_date'] = vbdate($this->registry->options['dateformat'], $this->post['edit_dateline'], true);
           
  $this->post['edit_time'] = vbdate($this->registry->options['timeformat'], $this->post['edit_dateline']);
           
  $show['postedited'] = true;

           if (
  $this->post['hashistory'] AND $this->registry->options['postedithistory'])
           {
              
  // people who can edit the post can see the history... we also assume that you
              // can see the full version of the post, meaning the deleted checks are uneeded
              
  $owner_edit = (
                 
  $this->thread['open']
                 AND 
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid']
                 AND 
  fetch_permissions($this->thread['forumid']) & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['caneditpost']
                 AND (
                    
  $this->registry->options['edittimelimit'] == 0
                    
  OR $this->post['dateline'] >= (TIMENOW - ($this->registry->options['edittimelimit'] * 60))
                 )
              );

              
  $show['postedithistory'] = ($owner_edit OR can_moderate($this->thread['forumid'], 'caneditposts'));
           }
           else
           {
              
  $show['postedithistory'] = false;
           }
        }
        else
        {
           
  $show['postedited'] = false;
           
  $show['postedithistory'] = false;
        }

        
  $this->post['historyurl'] = 'posthistory.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'p=' $this->post['postid'];
     }

     
  /**
     * Processes the post's icon.
     */
     
  function process_icon()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        if (!
  $this->forum['allowicons'] OR $this->post['iconid'] == 0)
        {
           if (!empty(
  $this->registry->options['showdeficon']))
           {
              
  $this->post['iconpath'] = $this->registry->options['showdeficon'];
              
  $this->post['icontitle'] = $vbphrase['default'];
           }
        }

        
  $show['messageicon'] = !empty($this->post['iconpath']);
     }

     
  /**
     * Processes this post's user info assuming the user is registered.
     */
     
  function process_registered_user()
     {
        global 
  $show$vbphrase;
        
  $post =& $this->post// this is a stopgap required for rank's eval code

        
  fetch_musername($this->post);

        
  // get online status -- function call also sets values in $this->post
        
  $this->post['online_status_code'] = fetch_online_status($this->posttrue);

        if (empty(
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]))
        {
           
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']] = cache_permissions($this->postfalse);
        }

        
  // get avatar
        
  if ($this->post['avatarid'])
        {
           
  $this->post['avatarurl'] = $this->post['avatarpath'];
        }
        else
        {
           if (
  $this->post['hascustomavatar'] AND $this->registry->options['avatarenabled'])
           {
              
  $usethumb = ($this->template_prefix == 'vbcms_' OR IS_MOBILE_STYLE);

              if (
  $this->registry->options['usefileavatar'])
              {
                 
  $this->post['avatarurl'] = $this->registry->options['avatarurl'] . ($usethumb '/thumbs' '') . '/avatar' $this->post['userid'] . '_' $this->post['avatarrevision'] . '.gif';
              }
              else
              {
                 
  $this->post['avatarurl'] = 'image.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'u=' $this->post['userid'] . '&amp;dateline=' $this->post['avatardateline'] . ($usethumb '&amp;type=thumb' '');
              }
           }
           else
           {
              
  $this->post['avatarurl'] = '';
           }
        }

        if ( 
  // no avatar defined for this user
           
  empty($this->post['avatarurl'])
           OR 
  // visitor doesn't want to see avatars
           
  ($this->registry->userinfo['userid'] > AND !$this->registry->userinfo['showavatars'])
           OR 
  // user has a custom avatar but no permission to display it
           
  (!$this->post['avatarid'] AND !($this->cache['perms'][$this->post['userid']]['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canuseavatar']) AND !$this->post['adminavatar']) //
        
  )
        {
           
  $show['avatar'] = false;
        }
        else
        {
           
  $show['avatar'] = true;
        }

        
  // Generate Reputation Power
        
  if ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_REPPOWER AND $this->registry->options['reputationenable'])
        {
           if (!empty(
  $this->cache['reppower'][$this->post['userid']]))
           {
              
  $this->post['reppower'] = $this->cache['reppower'][$this->post['userid']];
           }
           else
           {
              
  $this->post['reppower'] = fetch_reppower($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
              
  $this->cache['reppower'][$this->post['userid']] = $this->post['reppower'];
           }
           
  $show['reppower'] = true;
        }
        else
        {
           
  $show['reppower'] = false;
        }

        
  // get reputation
        
  if ($this->registry->options['reputationenable'])
        {
           
  fetch_reputation_image($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
           
  $show['reputation'] = true;
        }
        else
        {
           
  $show['reputation'] = false;
        }

        
  // get join date & posts per day
        
  $jointime = (TIMENOW $this->post['joindate']) / 86400// Days Joined
        
  if ($jointime 1)
        {
           
  // User has been a member for less than one day.
           
  $this->post['postsperday'] = $this->post['posts'];
        }
        else
        {
           
  $this->post['postsperday'] = vb_number_format($this->post['posts'] / $jointime2);
        }
        
  $this->post['joindateline'] = $this->post['joindate'];
        
  $this->post['joindate'] = vbdate($this->registry->options['registereddateformat'], $this->post['joindate']);

        
  // format posts number
        
  $this->post['posts'] = vb_number_format($this->post['posts']);

        
  $show['profile'] = true;
        
  $show['search'] = true;
        
  $show['buddy'] = true;
        
  $show['emaillink'] = (
           
  $this->post['showemail'] AND $this->registry->options['displayemails'] AND (
              !
  $this->registry->options['secureemail'] OR (
                 
  $this->registry->options['secureemail'] AND $this->registry->options['enableemail']
              )
           ) AND 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canemailmember']
           AND 
  $this->registry->userinfo['userid']
        );
        
  $show['homepage'] = ($this->post['homepage'] != '' AND $this->post['homepage'] != 'http://');
        
  $show['pmlink'] = ($this->registry->options['enablepms'] AND $this->registry->userinfo['permissions']['pmquota'] AND ($this->registry->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']
                    OR (
  $this->post['receivepm'] AND $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['pmquota'])
                 )) ? 
  true false;

        
  // Generate Age
        
  if ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_AGE AND ($this->post['showbirthday'] == OR $this->post['showbirthday'] == 2))
        {
           if (!
  $this->cache['year'])
           {
              
  $this->cache['year'] = vbdate('Y'TIMENOWfalsefalse);
              
  $this->cache['month'] = vbdate('n'TIMENOWfalsefalse);
              
  $this->cache['day'] = vbdate('j'TIMENOWfalsefalse);
           }
           if (empty(
  $this->cache['age'][$this->post['userid']]))
           {
              
  $date explode('-'$this->post['birthday']);
              if (
  $this->cache['year'] > $date[2] AND $date[2] != '0000')
              {
                 
  $this->post['age'] = $this->cache['year'] - $date[2];
                 if (
  $this->cache['month'] < $date[0] OR ($this->cache['month'] == $date[0] AND $this->cache['day'] < $date[1]))
                 {
                    
  $this->post['age']--;
                 }

                 if (
  $this->post['age'] < 101)
                 {
                    
  $this->cache['age'][$this->post['userid']] = $this->post['age'];
                 }
                 else
                 {
                    unset(
  $this->post['age']);
                 }
              }
           }
           else
           {
              
  $this->post['age'] = $this->cache['age'][$this->post['userid']];
           }
        }

        
  // Display infractions
        
  $show['infraction'] = ($this->post['userid'] AND ($this->registry->options['postelements'] & POST_SHOW_INFRACTION) AND (
           
  $this->post['ipoints'] OR $this->post['warnings'] OR $this->post['infractions']) AND (
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canreverseinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canseeinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           OR (
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'/*AND $this->registry->options['canseeown']*/)
        ));

        
  // Moved to a function to allow child overriding, i.e. announcements
        
  $this->process_signature();
     }

     function 
  process_signature()
     {
        if (
  $this->post['showsignature']
           AND 
  trim($this->post['signature']) != ''
           
  AND (!$this->registry->userinfo['userid'] OR $this->registry->userinfo['showsignatures'])
           AND 
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canusesignature']
        )
        {
           if (isset(
  $this->cache['sig'][$this->post['userid']]))
           {
              
  // already fully parsed
              
  $this->post['signature'] = $this->cache['sig'][$this->post['userid']];
           }
           else
           {
              
  // have a mostly parsed version or no parsed version
              
  $this->bbcode_parser->set_parse_userinfo($this->post$this->cache['perms'][$this->post['userid']]);
              
  $this->post['signature'] = $this->bbcode_parser->parse(
                 
  $this->post['signature'],
                 
  'signature',
                 
  true,
                 
  false,
                 
  $this->post['signatureparsed'],
                 
  $this->post['sighasimages'],
                 
  true
              
  );
              
  $this->bbcode_parser->set_parse_userinfo(array());
              if (
  $this->post['signatureparsed'] === null)
              {
                 
  $this->sig_cache $this->bbcode_parser->cached;
              }

              
  $this->cache['sig'][$this->post['userid']] = $this->post['signature'];
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['signature'] = '';
        }
     }

     
  /**
     * Process this post's user info assuming its a guest.
     */
     
  function process_unregistered_user()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        
  $this->post['rank'] = '';
        
  $this->post['postsperday'] = 0;
        
  $this->post['displaygroupid'] = 1;
        
  $this->post['username'] = $this->post['postusername'];
        
  fetch_musername($this->post);
        
  //$this->post['usertitle'] = $vbphrase['guest'];
        
  $this->post['usertitle'] = $this->registry->usergroupcache['1']['usertitle'];
        
  $this->post['joindate'] = '';
        
  $this->post['posts'] = 'n/a';
        
  $this->post['avatar'] = '';
        
  $this->post['profile'] = '';
        
  $this->post['email'] = '';
        
  $this->post['useremail'] = '';
        
  $this->post['icqicon'] = '';
        
  $this->post['aimicon'] = '';
        
  $this->post['yahooicon'] = '';
        
  $this->post['msnicon'] = '';
        
  $this->post['skypeicon'] = '';
        
  $this->post['homepage'] = '';
        
  $this->post['findposts'] = '';
        
  $this->post['signature'] = '';
        
  $this->post['reputationdisplay'] = '';
        
  $this->post['onlinestatus'] = '';

        
  $show['avatar'] = false;
        
  $show['reputation'] = false;
        
  $show['pmlink'] = false;
        
  $show['homepage'] = false;
        
  $show['emaillink'] = false;
        
  $show['profile'] = false;
        
  $show['search'] = false;
        
  $show['buddy'] = false;
        
  $show['infraction'] = false;
     }

     
  /**
     * Processes instant messaging program icons.
     */
     
  function process_im_icons()
     {
        if(
  $this->template_prefix != 'vbcms_')
        {
           
  construct_im_icons($this->post);
        }
     }

     
  /**
     * Processes this post's IP.
     */
     
  function process_ip()
     {
        global 
  $show$vbphrase;

        
  $post =& $this->post;

        
  $this->post['iplogged'] = '';
        if (
  $this->post['ip'] != '')
        {
           if (
  $this->registry->options['logip'] == 2)
           {
              
  $show['ip'] = true;
              
  $templater vB_Template::create('postbit_ip');
                 
  $templater->register('post'$post);
              
  $this->post['iplogged'] = $templater->render();
           }
           else if (
  $this->registry->options['logip'] == AND can_moderate($this->thread['forumid'], 'canviewips'))
           {
              
  $show['ip'] = false;
              
  $templater vB_Template::create('postbit_ip');
                 
  $templater->register('post'$post);
              
  $this->post['iplogged'] = $templater->render();
           }
        }
     }

     
  /**
     * Parses the post for BB code.
     */
     
  function parse_bbcode()
     {
        
  $this->post['message'] = $this->bbcode_parser->parse(
           
  $this->post['pagetext'],
           
  $this->forum['forumid'],
           
  $this->post['allowsmilie'],
           
  false,
           
  '',
           
  3,
           
  false,
           
  $this->post['htmlstate']
        );
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the beginning of the construction process.
     */
     
  function prep_post_start()
     {
        
  $this->post array_merge($this->postconvert_bits_to_array($this->post['options'], $this->registry->bf_misc_useroptions));
        
  $this->post array_merge($this->postconvert_bits_to_array($this->post['adminoptions'], $this->registry->bf_misc_adminoptions));

        
  // do word wrap
        
  if ($this->registry->options['wordwrap'])
        {
           
  $this->post['title'] = fetch_word_wrapped_string($this->post['title']);
        }
        
  $this->post['title'] = fetch_censored_text($this->post['title']);

        
  // init imod checkbox value
        
  $this->post['checkbox_value'] = 0;
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the end of the construction process.
     */
     
  function prep_post_end()
     {
     }
  }

  /**
  * Postbit optimized for regular posts
  *
  * @package        vBulletin
  * @version    $Revision: 92546 $
  * @date       $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
  *
  */
  class vB_Postbit_Post extends vB_Postbit
  {
     
  /**
     * Reference to the words that should be highlighted in this post.
     *
     * @var array
     */
     
  var $highlight null;

     
  /**
     * Reference to the BB code parser's version of the parsed post cache array.
     *
     * @var array
     */
     
  var $post_cache = array();

     
  /**
     * Determines whether this post's parsed version should be cached by the BB code parser.
     *
     * @var bool
     */
     
  var $cachable false;

     
  /**
      * Whether to add promote links to export post to another contenttype.
      *
      * @var bool
      */
     
  var $add_promote_links true;

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the beginning of the construction process.
     */
     
  function prep_post_start()
     {
        
  parent::prep_post_start();
        
  $this->post['checkbox_value'] += ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['firstpostid'] == $this->post['postid'] AND $this->thread['visible'] == 0)) ? POST_FLAG_INVISIBLE 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['firstpostid'] == $this->post['postid'] AND $this->thread['visible'] == 2)) ? POST_FLAG_DELETED 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += is_array($this->post['attachments']) ? POST_FLAG_ATTACH 0;
        
  $this->post['checkbox_value'] += $this->post['userid'] == POST_FLAG_GUEST 0;
     }

     
  /**
     * Processes miscellaneous post items at the end of the construction process.
     */
     
  function prep_post_end()
     {
        global 
  $show;

        
  // check for autoscrolling
        
  global $postid$onload$threadedmode;
        if (
  $this->post['postid'] == $postid)
        {
           
  $this->post['scrolltothis'] = ' id="currentPost"';
           if (
  $threadedmode == 0)
           {
              
  $onload htmlspecialchars_uni("if (document.body.scrollIntoView && fetch_object('currentPost') && (window.location.href.indexOf('#') == -1 || window.location.href.indexOf('#post') > -1)) { fetch_object('currentPost').scrollIntoView(true); }");
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['scrolltothis'] = '';
        }

        
  // highlight words from search engine ($_REQUEST[highlight])
        // Highlight word in all posts even if we link to one post since if we come from "Last Page" in thread search results, we don't only care about the last post!
        
  if (!empty($this->highlight) AND is_array($this->highlight)) // AND ($_REQUEST['postid'] == $post['postid'] OR empty($_REQUEST['postid'])) )
        
  {
           
  $this->post['message'] = preg_replace_callback('#(^|>)([^<]+)(?=<|$)#sU', array($this'prep_post_end_highlight_callback'), $this->post['message']);
           
  $this->post['message'] = preg_replace('#<vb_highlight>(.*)</vb_highlight>#siU''<span class="highlight">$1</span>'$this->post['message']);
        }

        
  // hide edit button if they can't use it
        
  $forumperms fetch_permissions($this->thread['forumid']);
        if (
           !
  $this->thread['isdeleted'] AND !$this->post['isdeleted'] AND (
           
  can_moderate($this->thread['forumid'], 'caneditposts') OR
           
  //can_moderate($this->thread['forumid'], 'candeleteposts') OR
           
  (
              
  $this->thread['open'] AND
              
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'] AND
              (
  $forumperms $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['caneditpost']) AND
              (  
  $this->post['dateline'] >= (TIMENOW - ($this->registry->options['edittimelimit'] * 60)) OR
                 
  $this->registry->options['edittimelimit'] == 0
              
  )
           ))
        )
        {
           
  // can edit or delete this post, so show the link
           
  $this->post['editlink'] = fetch_seo_url('editpost'$this->post, array('do' => 'editpost'));

           if (
  $this->registry->options['quickedit'])
           {
              
  $show['ajax_js'] = true;
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['editlink'] = '';
        }

        if (
           !
  $this->thread['isdeleted'] AND
           !
  $this->post['isdeleted'] AND
            
  $this->forum['allowposting'] AND
           !
  $show['search_engine'] AND
           (
  $this->thread['open'] OR can_moderate($this->thread['forumid'], 'canopenclose'))
        )
        {

           
  $this->post['replylink'] = fetch_seo_url('newreply', array(), array('do' => 'newreply''p' => $this->post['postid']));

           if (
  $show['multiquote_global'])
           {
              
  $show['multiquote_post'] = true;
              
  $show['multiquote_selected'] = (is_array($this->registry->GPC['vbulletin_multiquote']) AND
                 
  in_array($this->post['postid'], $this->registry->GPC['vbulletin_multiquote']));
           }
        }
        else
        {
           
  $this->post['replylink'] = '';
           
  $show['multiquote_post'] = false;
        }

        if (!empty(
  $this->post['del_reason']))
        {
           
  $this->post['del_reason'] = fetch_censored_text($this->post['del_reason']);
        }

        if (!empty(
  $this->registry->options['apipostidmanage']['enable']) AND $this->registry->options['apipostidmanage']['enable']
           AND 
  $this->post['mobile_platformname'])
        {
           
  $platformname strtolower($this->post['mobile_platformname']);
           if (
  preg_match('#^(iphone|ipad|ipod)#s'$platformname))
           {
              
  $platformname 'iphone';
           }
           if (isset(
  $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname]))
           {
              
  $this->post['api_platform'] = $platformname;
              
  $this->post['api_platform_link'] = $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname] ? $this->registry->options['apipostidmanage'][$platformname] : '';
              
  $this->post['api_platform_link_phrase'] = 'posted_from_app_' $platformname;
              
  $this->post['api_platform_link_title'] = 'goto_app_' $platformname;
           }
           else
           {
              
  $this->post['api_platform'] = '';
           }
        }

        
  $this->post['forwardlink'] = '';

        
  $this->post['reportlink'] = 'report.php?' $this->registry->session->vars['sessionurl'] . 'p=' $this->post['postid'];
        
  $show['reportlink'] = (
           
  $this->registry->userinfo['userid']
           AND (
  $this->registry->options['rpforumid'] OR
              (
  $this->registry->options['enableemail'] AND $this->registry->options['rpemail']))
        );
        
  $show['postcount'] = (!empty($this->post['postcount']) AND !$show['search_engine']);
        
  $show['reputationlink'] = (
           (
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canuserep']
              OR 
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'])
           AND 
  $this->registry->options['reputationenable']
           AND 
  $this->registry->userinfo['userid']
           AND 
  $this->post['userid']
           AND 
  $this->post['visible'] != 2
           
  AND ($this->forum['options'] & $this->registry->bf_misc_forumoptions['canreputation'])
           AND (
  $this->registry->options['showrepinown'] OR $this->registry->userinfo['userid'] != $this->post['userid'])
           AND 
  $this->registry->usergroupcache[$this->post['usergroupid']]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup']
        );

        
  $show['infractionlink'] = (
           
  // Must have 'cangiveinfraction' permission. Branch dies right here majority of the time
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           
  // Can not give yourself an infraction
           
  AND $this->post['userid'] != $this->registry->userinfo['userid']
           
  // Can not give an infraction to a post that already has one
           
  AND empty($this->post['infraction'])
           
  // Can not give an admin an infraction
           
  AND !($this->cache['perms'][$this->post['userid']]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
           
  // Only Admins can give a supermod an infraction
           
  AND          (
              !(
  $this->cache['perms'][$this->post['userid']]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator'])
              OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']
           )
           
  // Can not give guests infractions
           
  AND $this->post['userid']
        );

        
  // need to see the card to be able to remove it. 'cansee' is designed for groups who can't give infractions
        
  $canseeinfraction = (
           
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canreverseinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['canseeinfraction']
           OR 
  $this->registry->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_genericpermissions['cangiveinfraction']
           OR (
  $this->post['userid'] == $this->registry->userinfo['userid'/*AND $this->registry->options['canseeown']*/)
        );
        
  $show['redcard'] = ($this->post['infraction'] == AND $canseeinfraction);
        
  $show['yellowcard'] = ($this->post['infraction'] == AND $canseeinfraction);
        
  $show['moderated'] = (!$this->post['visible'] OR (!$this->thread['visible'] AND $this->post['postcount'] == 1)) ? true false;
        
  $show['spam'] = ($show['moderated'] AND $this->post['spamlog_postid']) ? true false;
        
  $show['deletedpost'] = ($this->post['visible'] == OR ($this->thread['visible'] == AND $this->post['postcount'] == 1)) ? true false;

        
  parent::prep_post_end();
     }

     
  /**
      * Callback for the preg_replace_callback in prep_post_end()
      *
      * @param  array  regex matches
      * @return string transformed value
      */
     
  protected function prep_post_end_highlight_callback($matches)
     {
        return 
  $this->process_highlight_postbit($matches[2], $this->highlight$matches[1]);
     }

     
  /**
     * Parses the post for BB code.
     */
     
  function parse_bbcode()
     {
        static 
  $nodecache = array();

        
  $this->bbcode_parser->attachments =& $this->post['attachments'];
        
  $this->bbcode_parser->unsetattach true;

        
  //If the pagetext_html is not set, we need to see whether this is a
        // cms comment thread. If so, we need to set the comment link information.
        
  if (
           
  $this->registry->products['vbcms']
              AND
           
  $this->registry->options['vbcmsforumid'] > 0
              
  AND
           
  $this->registry->options['vbcmsforumid'] == $this->thread['forumid']
              AND
           empty(
  $this->post['pagetext_html'])
        )
        {
           
  //We need to see if this post is for a forum article;
           
  if (!isset($this->post['nodeid']))
           {
              if (!isset(
  $nodecache[$this->post['threadid']]))
              {
                 
  $nodecache[$this->post['threadid']] = $this->registry->db->query_first("
                    SELECT node.nodeid, node.url
                    FROM " 
  TABLE_PREFIX "cms_nodeinfo AS info
                    INNER JOIN " 
  TABLE_PREFIX "cms_node AS node ON node.nodeid = info.nodeid
                    WHERE info.associatedthreadid = " 
  intval($this->post['threadid']) . "
                 "
  );
              }
              
  $this->post['nodeid'] = $nodecache[$this->post['threadid']]['nodeid'];
              
  $this->post['url'] = $nodecache[$this->post['threadid']]['url'];
           }
           
  $this->post['nodeid'] = intval($this->post['nodeid']);
           if (
  $this->post['nodeid'])
           {
              
  //we need to set the parser to render this quotes as a links to the article
              // rather than showthread.

              
  $nodeinfo $this->post['nodeid'] . (empty($this->post['url']) ? '' :
                 
  '-' $this->post['url']);
              
  $page_url =  vBCms_Route_Content::getURL(array('node' => $nodeinfo'action' =>'view'));
              
  $this->bbcode_parser->set_quote_template('vbcms_bbcode_quote');
              
  $this->bbcode_parser->set_quote_vars(array('page_url' => $page_url .
                 (
  strpos($page_url'?') == false '?' '&')));
           }
        }

        
  $this->post['message'] = $this->bbcode_parser->parse(
           
  $this->post['pagetext'],
           
  $this->forum['forumid'],
           
  $this->post['allowsmilie'],
           
  false,
           
  $this->post['pagetext_html'],
           
  $this->post['hasimages'],
           
  $this->cachable,
           
  $this->post['htmlstate']
        );
        
  $this->post_cache =& $this->bbcode_parser->cached;

        
  //Unset the flags we set above if necessary.
        
  if (isset($nodeinfo))
        {
           
  $this->bbcode_parser->set_quote_template('bbcode_quote');
           
  $this->bbcode_parser->set_quote_vars(false);
        }
     }

     
  /**
     * Callback for the regular expression that does the highlighting replacements
     *
     * @param   string Text to run the search on
     * @param   array  Array of words to highlight
     * @param   string String to prepend (the regex matches an extra character in the beginning)
     *
     * @return  string String with words highlighted
     */
     
  function process_highlight_postbit($text$words$prepend)
     {
        
  $text str_replace('\"''"'$text);
        foreach (
  $words AS $replaceword)
        {
           
  $text preg_replace('#(?<=[\s"\]>()\',;]|^)(' $replaceword ')(([&\'.,:;-?!()\s"<\[]|$))#siU''<vb_highlight>\\1</vb_highlight>\\2'$text);
           
  //$text = preg_replace('#(?<=[^\w=])(' . $replaceword . ')(?=[^\w=])#siU', '<span class="highlight">\\1</span>', $text);
        
  }

        return 
  "$prepend$text";
     }
  }

  // #############################################################################

  /**
  * Construct the icons for various instant messaging programs and set global state ($show).
  * Changes are written to the $userinfo array.
  *
  * @param   array  Reference to an array of user info that contains IM names/numbers
  * @param   bool   Whether to ignore the global option that determines if IM icons are shown
  */
  function construct_im_icons(&$userinfo$ignore_off_setting false)
  {
     global 
  $vbulletin$show$vbphrase;

     
  $show['hasimicons'] = false;

     
  $userinfo['icqicon'] = '';
     
  $userinfo['aimicon'] = '';
     
  $userinfo['yahooicon'] = '';
     
  $userinfo['msnicon'] = '';
     
  $userinfo['skypeicon'] = '';

     
  $userinfo['showicq'] = false;
     
  $userinfo['showaim'] = false;
     
  $userinfo['showyahoo'] = false;
     
  $userinfo['showmsn'] = false;
     
  $userinfo['showskype'] = false;

     if (
  $vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canviewmembers'])
     {
        if (!empty(
  $userinfo['icq']) AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_icq');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['icqicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showicq'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['aim'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_aim');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['aimicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showaim'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['yahoo'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_yahoo');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['yahooicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showyahoo'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['msn'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $templater vB_Template::create('im_msn');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['msnicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showmsn'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }

        if (
  $userinfo['skype'] != '' AND ($vbulletin->options['showimicons'] OR $ignore_off_setting))
        {
           
  $userinfo['skypeencoded'] = urlencode($userinfo['skype']);
           
  $templater vB_Template::create('im_skype');
              
  $templater->register('userinfo'$userinfo);
           
  $userinfo['skypeicon'] = $templater->render();
           
  $userinfo['showskype'] = true;
           
  $show['hasimicons'] = true;
        }
     }

     (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('postbit_imicons')) ? eval($hook) : false;
  }

  /*======================================================================*\
  || ####################################################################
  || # Downloaded: 08:31, Sat May 27th 2017 : $Revision: 92546 $
  || # $Date: 2017-01-23 06:37:34 -0800 (Mon, 23 Jan 2017) $
  || ####################################################################
  \*======================================================================*/
  ?>
  مشکلی نداره
  دسترسی ارسال شد
  اسکریپت تالک
  نخستین انجمن تخصصی اسکریپت در ایران
  (بحث و گفتگو ، اخبار ، جدیدترین ورژن های اسکریپت ها ، معرفی برترین اسکریپت ها)
  #3 ارسال شده در تاريخ 09-04-2018 در ساعت 10:14 PM

 5. P30web آواتار ها
  P30web
  مدیر کل سایت
  علیرضا احمدی
  Oct 2015
  وب پارسی
  8,324
  7836
  1,794
  5,375
  36
  سلام

  مشکل از این کد بود :

  کد PHP:
  if ($vbulletin->options['hlfg_global']){    $groups explode(',',$vbulletin->options['hlfg_groups']);    if ($vbulletin->options['hlfg_search'] AND !$vbulletin->userinfo['userid'] OR $vbulletin->options['hlfg_search'] AND (is_member_of($vbulletin->userinfo$groups) OR $groups[0] == 0))    {        $post['pagetext'] = eregi_replace('(http|www)([[:alnum:]/\n+-=%&:_.~?][^<>[:space:]]+[#[:alnum:]+]*)'$vbphrase[nolinkinarchive], $post['pagetext']);        $post['pagetext'] = preg_replace("!(.+@\.*.+)!i"$vbphrase[nolinkinarchive], $post['pagetext']);    }} 
  تابع ereg منسوخ شده است و باید به جای از preg_match استفاده بشه ، که من برایتان اوکی کردم .

  و کد جدید به این صورت میشه :

  کد PHP:
  if ($this->registry->options['hlfg_global']){
      
  $groups explode(',',$this->registry->options['hlfg_groups']);
      if (
  $this->registry->options['hlfg_posts'] AND !$this->registry->userinfo['userid'] OR $this->registry->options['hlfg_posts'] AND (is_member_of($this->registry->userinfo$groups) OR $groups[0] == 0))
      {
          if (!
  $forum['forum_hlfg'])
          {
              if (!
  preg_match('Googlebot'$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){
                  
  $this->post['message'] = preg_replace("!<a[^>]*(http|www|mailto)(.*)</a>!siU"$vbphrase[nolink], $this->post['message']);
                  
  $this->post['message'] = preg_replace("!mailto:(.+\.*.)!siU"$vbphrase[nolink] . '<'$this->post['message']);
              }
          }
      }

  همچنین مشکل از پلاگین : MARCO1 PRODUCT Hide links for visitors VERSION 2 بود

  هوک : postbit_display_complete

  عنوان هوک : Guests will not see links in posts

  لینک دانلود نسخه بدون مشکل :

  https://up.p30web.org/up/15360904531...delinksfor.zip

  البته برای شما نصب شده است .
  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

  #4 ارسال شده در تاريخ 09-04-2018 در ساعت 11:18 PM

 6. کاربر مقابل پست P30web عزیز را پسندیده است .


 7. MEHRDADFARAJI آواتار ها
  MEHRDADFARAJI
  مدیر آزمایشی
  Nov 2015
  اراک
  197
  220
  146
  121
  9
  سلام

  مشکل از این کد بود :

  کد PHP:
  if ($vbulletin->options['hlfg_global']){    $groups explode(',',$vbulletin->options['hlfg_groups']);    if ($vbulletin->options['hlfg_search'] AND !$vbulletin->userinfo['userid'] OR $vbulletin->options['hlfg_search'] AND (is_member_of($vbulletin->userinfo$groups) OR $groups[0] == 0))    {        $post['pagetext'] = eregi_replace('(http|www)([[:alnum:]/\n+-=%&:_.~?][^<>[:space:]]+[#[:alnum:]+]*)'$vbphrase[nolinkinarchive], $post['pagetext']);        $post['pagetext'] = preg_replace("!(.+@\.*.+)!i"$vbphrase[nolinkinarchive], $post['pagetext']);    }} 
  تابع ereg منسوخ شده است و باید به جای از preg_match استفاده بشه ، که من برایتان اوکی کردم .

  و کد جدید به این صورت میشه :

  کد PHP:
  if ($this->registry->options['hlfg_global']){
      
  $groups explode(',',$this->registry->options['hlfg_groups']);
      if (
  $this->registry->options['hlfg_posts'] AND !$this->registry->userinfo['userid'] OR $this->registry->options['hlfg_posts'] AND (is_member_of($this->registry->userinfo$groups) OR $groups[0] == 0))
      {
          if (!
  $forum['forum_hlfg'])
          {
              if (!
  preg_match('Googlebot'$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){
                  
  $this->post['message'] = preg_replace("!<a[^>]*(http|www|mailto)(.*)</a>!siU"$vbphrase[nolink], $this->post['message']);
                  
  $this->post['message'] = preg_replace("!mailto:(.+\.*.)!siU"$vbphrase[nolink] . '<'$this->post['message']);
              }
          }
      }

  همچنین مشکل از پلاگین : MARCO1 PRODUCT Hide links for visitors VERSION 2 بود

  هوک : postbit_display_complete

  عنوان هوک : Guests will not see links in posts

  لینک دانلود نسخه بدون مشکل :

  https://up.p30web.org/up/15360904531...delinksfor.zip

  البته برای شما نصب شده است .
  ممنون بابت زحماتتون
  اسکریپت تالک
  نخستین انجمن تخصصی اسکریپت در ایران
  (بحث و گفتگو ، اخبار ، جدیدترین ورژن های اسکریپت ها ، معرفی برترین اسکریپت ها)
  #5 ارسال شده در تاريخ 09-05-2018 در ساعت 08:51 AM

 8. P30web آواتار ها
  P30web
  مدیر کل سایت
  علیرضا احمدی
  Oct 2015
  وب پارسی
  8,324
  7836
  1,794
  5,375
  36
  ممنون بابت زحماتتون
  خواهش
  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

  #6 ارسال شده در تاريخ 09-05-2018 در ساعت 06:22 PM

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively