باسلام .

با آموزش دیگری برای کلیجا در خدمتتون هستم . در این آموزش قصد دارم نحوه بستن عضویت را در کلیجا توضیح بدهم .

ابتدا به مسیر زیر بروید :

تنظيمات عمومي =>تنظيمات عمومي =>عضویت

تصویر زیر :

-1-

-2-
برای غیر فعال کردن عضویت کافی . خیر را انتخاب کنید و بر روی گزینه بروزرسانی تنظیمات کلیک کنید .

تصویر زیر :