سلام

با یک خبر دیگر در خوزه وردپرس درخدمتتون هستم ، در این خبر قصد داریم بپردازیم به خبر انتشار نسخه جدید افزونه اتواپتیمایز :

امروز قراره با معرفی افزونه ای برای بهینه سازی سایت وردپرس در خدمتتون شما باشیم Autoptimize افزونه بهینه ساز وردپرس می باشد. با استفاده از این افزونه علاوه بر افزایش سرعت بارگذاری سایت ، در سایت جی تی متریکس نیز سایت شما بهینه خواهد شد. بنده به شخص افزونه فوق را به وبمستران عزیز توصیه میکنم.

آموزش کار با افزونه :


پس از نصب و فعال سازی به صفحه ی تنظیمات افزونه مراجعه کنید. چندین گزینه صفحه تنظیمات موجود هست.


 • بهینه سازی کد HTML


این گزینه کد های HTML شما را بهینه سازی کرده و بصورت فشرده در یک خط قرار می دهد. یک مزیت دیگر نیز در این کار است که به سختی می توان کد های وب شما را ریپ کرد!


 • نگه داشتن کامنت های HTML


این گزینه کد های کامنتی که در قالب خود درج کرده اید را نگه می دارد. اگر میخواهید این کامنت ها حذف شوند تیک این گزینه را بردارید. مرورگرها نمی توانند کامنت ها را نشان دهند پس در صفحه نهایی آنها به بیننده نشان داده نمی شوند.


 • بهینه سازی کد Javascript


این گزینه کد های Javascript یا بصورت خلاصه تر js شما را بهینه سازی و فشرده می سازد. یکی از معایب این گزینه این است که اگر شما چنانچه در وب خود از کد آماری و یا کد نمایش تبلیغاتی استفاده می کنید این گزینه باعث می شود که شی مورد نظر شما که توسط جاوا اسکریپت فراخوانی می شود و در فوتر به نمایش در آید.


 • بهینه سازی کد CSS


این گزینه نیز کد های شیوه نامه یا به عبارت دیگر کد های css شما را فشرده می سازد و باعث افزایش سرعت لود سایت شما می شود!


 • تولید data: URIs برای تصاویر


اگر چنانچه این گزینه را فعال کنید ، تصاویر کوچک موجود در فایل CSS به جای اینکه جداگانه دانلود شوند به داده خطی تبدیل شده و همراه با فایل دانلود خواهند شد.

توضیح به لاتین :

کد HTML:

Autoptimize makes optimizing your site really easy. It concatenates all scripts and styles, minifies and compresses them, adds expires headers, caches them, and moves styles to the page head and can move scripts to the footer. It also minifies the HTML code itself, making your page really lightweight. There are advanced options and an extensive API available to enable you to tailor Autoptimize to each and every site's specific needs.
If you consider performance important, you really should use one of the many caching plugins to do page caching. Some good candidates to complement Autoptimize that way are e.g. WP Super Cache, HyperCache, Comet Cache or KeyCDN's Cache Enabler.
(Speed-surfing image under creative commons by LL Twistiti)
تاریخچه تغییرات :

کد HTML:
2.1.0
  new: Autoptimize now appears in admin-toolbar with an easy view on cache size and the possibility to purge the cache (pass false to autoptimize_filter_toolbar_show filter to disable), a big thanks to Pablo Custo for his hard work on this nice feature!  new: An extra "More Optimization"-tab is shown (can be hidden with ´autoptimize_filter_show_partner_tabs´-filter) with information about related optimization tools- and services.  new: If cache size becomes too big, a mail will be sent to the site admin (pass false to autoptimize_filter_cachecheck_sendmail filter to disable or pass alternative email to the autoptimize_filter_cachecheck_mailto filter to change email-address)  new: power-users can enable Autoptimize to pre-gzip the autoptimized files by passing true to autoptimize_filter_cache_create_static_gzip, kudo's to (Draikin)[https://github.com/Draikin] for this!  improvement: admin GUI updated (again; thanks Pablo!) with some responsiveness added in the mix (not showing the right hand column on smaller screen-sizes)  improvement: settings-screen now accepts protocol-relative URL for CDN base URL  improvement: new (smarter) defaults for JS (don't force in head + exclude jquery.js) and CSS optimization (include inline CSS)  Misc. bugfixes & small improvements (see commit-log on GitHub)  Minimal version updated from 2.7 (!) to 4.0  Tested and confirmed working on WordPress 4.6
2.0.2
  bugfix: disallow moving non-aggregated JS by default (can be re-enabled by passing false to the autoptimize_filter_js_unmovable)  bugfix: hook autoptimize_action_cachepurged into init to avoid ugly error-message for ZenCache (Comet Cache) users  bugfix to allow for Autoptimize to work with PHP 5.2 (although you really should upgrade)
2.0.1
  Improvement: Autoptimize now also tries to purge WP Engine cache when AO's cache is cleared  Improvement: for AMP pages (which are pretty optimized anyway) Autoptimize will not optimize to avoid issues with e.g. "inline & defer" and with AO adding attributes to link-tags that are not allowed in the subset of HTML that AMP is  Improvement: refactored the page cache purging mechanism (removing duplicate code, now nicely hooking into AO's own autoptimize_action_cachepurged action)  Improvement: Re-enable functionality to move non-aggregated JS if "also aggregate inline JS" is active (can be disabled with autoptimize_filter_js_unmovable filter)  Improvement: script tags with data-noptimize attribute will be excluded from optimization  Bugfix: Better support for renamed wp-content directories  Bugfix: Multiple fixes for late-injected CSS/ JS (changes in those files were not always picked up, fonts or background images were not being CDN'ed, ...)  Misc. other fixes & improvements, go read the commit-log on GitHub if you're that curious  Tested & confirmed working with WordPress 4.5 (beta 3)
2.0.0
  On average 30% faster minification (more info in this blogpost)!  New: Option to (de-)activate aggregation of inline JS and CSS.  New: Option to remove Google Fonts.  New: Cache-size will be checked daily and a notice will be shown on wp-admin if cache size goes over 512 MB (can be changed by filter).  New: Small autoptimized CSS (less then 256 characters, can be changed by filter) will be inlined instead of linked.  New in API: filters to declare a JS and CSS whitelist, where only files in that whitelist are autoptimized and all others are left untouched.  New in API: filters to declare removable CSS and JS, upon which Autoptimize will simply delete that code (emoji CSS/JS for example, if you prefer not to dequeue them).  New in API: filter to move fonts to CDN as well.  lots of small and bigger bugfixes, I won't bother you with a full list but have a look at the commmit log on GitHub.  tested and confirmed working with PHP7
1.9.4
  bugfix: make sure non-AO CSSmin doesn't get fed 2 parameters (as some only expect one, which resulted in an internal server error), based on feedback from zerooverture and zamba  bugfix: make default add_action hook back into "template_redirect" instead of "init" to fix multiple problems as reported by schecteracademicservices, bond138, rickenbacker, Rick Sportel and wizray. If you do need Autoptimize to initialize earlier (e.g. when using Nextgen Galleries), then add this to your wp-config.php:
define("AUTOPTIMIZE_INIT_EARLIER","true");
1.9.3
  improvement: more intelligent CDN-replacement logic, thanks Squazz for reporting and testing  improvement: allow strings (comments) to be excluded from HTML-optimization (comment removal)  improvement: changed priority with which AO gets triggered by WordPress, solving JS not being aggregated when NextGen Galleries is active, with great help from msebald  improvement: extra JS exclude-strings: gist.github.com, text/html, text/template, wp-slimstat.min.js, _stq, nonce, post_id (the latter two were removed from the "manual" exclude list on the settings-page)  new in API: autoptimize_filter_html_exclude, autoptimize_filter_css_defer, autoptimize_filter_css_inline, autoptimize_filter_base_replace_cdn, autopitmize_filter_js_noptimize, autopitmize_filter_css_noptimize, autopitmize_filter_html_noptimize  bugfix: remove some PHP notices, as reported by dimitrov.adrian  bugfix: make sure HTML-optimalization does not gobble a space before a cite as proposed by ecdltf  bugfix: cleaning the cache did not work on non-default directories as encountered by NoahJ Champion  upgraded to yui compressor php port 2.4.8-4  added arabic translation, thanks to the ekleel team  tested with WordPress 4.2 beta 3
1.9.2
First of all; Happy holidays, all the best for 2015!!
  New: support for alternative cache-directory and file-prefix as requested by a.o. Jassi Bacha, Cluster666 and Baris Unver.  Improvement: hard-exclude all linked-data json objects (script type=application/ld+json)  Improvement: several filters added to the API, e.g. to alter optimized HTML, CSS or JS  Bugfix: set Autoptimize priority back from 11 to 2 (as previously) to avoid some pages not being optimized (thanks to CaveatLector for investigating & reporting)  Bugfix (in YUI-CSS-compressor-PHP-port): don't convert bools to percentages in rotate3D-transforms (cfr. bugreport on Github)  Bugfix: background images with a space in the path didn't load, reported by johnh10.  Bugfix: SVG image with fill:url broken after CSS optimization as reported by Tkama  Updated translation for Swedish, new translation for Ukrainian by Zanatoly of SebWeo.com  Updated readme.txt  Confirmed working with WordPress 4.1
1.9.1
  hard-exclude the sidelink-search-box introduced in WP SEO v1.6 from JS optimization (this broke some JS-optimization badly)  bugfix: first add semi-colon to inline script, only then add try-catch if required instead of the other way around.
1.9.0
  "Inline and defer CSS" allows one to specify which "above the fold CSS" should be inlined, while the normal optimized CSS is deferred.  Inlined Base64-encoded background Images will now be cached as well and the threshold for inlining these images has been bumped up to 4096 bytes (from 2560).  Separate cache-directories for CSS and JS in /wp-content/cache/autoptimize, which should result in faster cache pruning (and in some cases possibly faster serving of individual aggregated files).  Autoptimized CSS is now injected before the -tag, JS before (and after when forced in head). This can be overridden in the API.  Some usability improvements of the administration-page  Multiple hooks added to the API a.o. filters to not aggregate inline CSS or JS and filters to aggregate but not minify CSS or JS.  Updated translations for Dutch, French, German, Persian and Polish and new translations for Brazilian Portuguese (thanks to Leonardo Antonioli) and Turkish (kudo's Baris Unver)  Multiple bugfixes & improvements  Tested with WordPress 4.0 rc3
1.8.5
  Updated to lastest version of CSS minification component  Improvement: for multi-sites the cache is now written to separate directories, avoiding one site to clean out the cache for the entire installation. Code contributed by Joern Lund, kudo's Joern!!  Improvement: add WordPress plugin header to autoptimize_helper.php_example to make it easier to enable it as a module  Improvement: nonce and post_id are added to default configuration for JS exclusion  Improvement: explicitely exclude wp-admin from being Autoptimized  Bugfix: plupload.min.js, syntaxhighlighter and "adsbygoogle" are excluded from JS aggregation.  Bugfix: avoid double closing body-tags when Autoptimize adds JS to HTML as reported by Can  Bugfix: make .htaccess compatible with both Apache 2.2 and 2.4 (http://wordpress.org/support/topic/feature-request-support-generating-htaccess-files-for-apache-24?replies=3)
1.8.4
  Bugfix: code in inline JS (or CSS) can be wrapped inside HTML-comments, but these got removed since 1.8.2 as part of a bugfix.
1.8.3
  Bugfix: avoid useless warnings on is_callable to flood php error log as reported by Praveen Kumar
1.8.2
  Improvement: more graceful failure when minifier classes exist but method does not, based on bug-report by Franck160  Improvement: deferred CSS is also outputted in noscript-tags  Improvement: differentiate between Apache version in .htaccess file as suggested by iMadalin  Improvement: also aggregate protocol-less CSS/JS URI's (as suggested by Ross)  Improvement: disable autoptimization based on parameter in querystring (for debugging)  Bugfix: some CSS-imports were not being aggregated/ minified  Bugfix: add CSS before to avoid breakage when title includes other attributes (e.g. itemscope)  Bugfix: make sure javascript or css between comments is not aggregated as reported by Milap Gajjar  Tested with WordPress 3.9 (beta 1)  Updates in FAQ
1.8.1
  bugfix: CSS in conditional comments was not excluded from aggregation as reported by Rolf and bottapress
1.8.0
  New: Option to inline all CSS as suggested by Hamed  New: set of filters to provide a simple API to change Autoptimize behavior (e.g. replace "defer" with "async", disabling Autoptimization on certain pages, specificy non-aggregatable script to be moved after aggregated one (cfr. http://wordpress.org/support/topic/feature-request-some-extra-options?replies=14), size of image to be data-urized). More info in the included autoptimize_helper.php_example.  Improvement: exclude (css in) noscript-tags as proposed by belg4mit  Improvement: switch default delivery of optimized CSS/JS-files from PHP to static files  Updated upstream CSS minifier  Improvement (force gzip of static files) and Bugfix (force expiry for dynamic files, thanks to Willem Razenberg in .htaccess  Improvement: fail gracefully when things go wrong (e.g. CSS import resulting in empty aggregated CSS-files reported by Danka or when the theme is broken as seen by Prateek Gupta)  Updated translations and Polish added (thanks to Jakub Sierpinski).  Bugfix: stop import-statements in CSS comments to be taken into acccount hat tip to Josef from blog-it-solutions.de  Bugfix: fix for blur in CSS breakeage as reported by Chris of clickpanic.com
1.7.3
  improvement: remove cache + options on uninstall as requested by Gingerbreadmen  improvement: set .htaccess to allow PHP execution in wp-content/cache/autoptimize when saving optimized files as PHP, as suggested by (David Mottershead of bermuda4u.com)[http://www.bermuda4u.com/] but forbid PHP execution when saving aggregated script/css as static files (except for multisite).  bugfix: avoid Yoast SEO sitemaps going blank (due optimization of Yoast's dynamically built XML/XSL) as reported by Vance Hallman and Armand Hadife. More info on this issue can be found on my blog.  smaller changes to readme.txt
1.7.2
  improvement: extra checks in CSS @import-handling + move import rules to top of CSS if not imported successfully, based a.o. on bug reports by ozum and by Peter Stolwijk  improvement: check if JS and CSS minifier classes exist and only load if they don't to avoid possible conflicts with other themes or plugins that already loaded minifiers  tested and approved for WordPress 3.8 (beta1)
1.7.1
  New: support for mapped domains as suggested by Michael for tiremoni.com  Added an .htaccess to wp-content/cache/autoptimize to overwrite other caching directives (fixing a problem with WP Super Cache's .htaccess really, as reported by Hugh of http://www.unitedworldschools.org)  bugfix: Autoptimize broke data:uri's in CSS in some cases as reported by Josef from blog-it-solutions.de  bugfix: avoid PHP notice if CSS exclusion list is empty  moved "do not donate"-image into plugin
1.7.0
  New: exclude CSS  New: defer CSS  Updated minimizing components (JSMin & YUI PHP CSSMin)  Updated admin-page, hiding advanced configuration options  Updated CDN-support for added simplicity (code & UI-wise), including changing background image url in CSS  Updated/ new translations provided for French: wordpress-hebergement.fr, Persian: Hamed Irani, Swedish: Jonathan Sulo, German: blog-it-solutions.de and Dutch  Removed support for YUI  Flush HTML caching plugin's cache when flushing Autoptimize's one  fix for BOM marker in CSS-files as seen in Frontier theme, kudo's to Download Converter for reporting!  fix for protocol-less 3rd party scripts disappearing, thanks for reporting p33t3r!  fix for stylesheets without type="text/css" not being autoptimized as reported by renzo  tested with WordPress 3.7 beta2 (admin-bar.min.js added to automatically excluded scripts)
1.6.6
  New: disable autoptimizatoin by putting part of your HTML, JS or CSS in between noptimize-tags, e.g.;
<!--noptimize--><script>alert('this will not get autoptimized');</script><!--/noptimize-->
  Added extra check to prevent plugin-files being called outside of WordPress as suggested in this good article on security.  Added small notice to be displayed after installation/ activation to ask user to configure the plugin as well.  Added Persian translation, thanks to Hamed T.
1.6.5
  new javascript-debug option to force the aggregated javascript file in the head-section of the HTML instead of at the bottom  YUI compression & CDN are now deprecated functionality that will be removed in 1.7.0
1.6.4
  fix for PHP notice about mfunc_functions  fix for strpos warnings due to empty values from the "Exclude scripts from autoptimize" configuration as reported by CandleFOREX  fix for broken feeds as reported by Dinata and talgalili
1.6.3
  fix for IE-hacks with javascript inside, causing javascript breakage (as seen in Sampression theme) as reported by Takahiro of hiskip.com  fix for escaping problem of imported css causing css breakage (as seen in Sampression theme) as reported by Takahiro as well  fix to parse imports with syntax @import 'custom.css' not being parsed (as seen in Arras theme), again as reported by Takahiro  fix for complex media types in media-attribute as reported by jvwisssen  fix for disappearing background-images that were already datauri's as reported by will.blaschko  fix not to strip out comments in HTML needed by WP Super Cache or W3 Total Cache (e.g. mfunc)  added check to clean cache on upgrade  updated FAQ in readme with information on troubleshooting and support  tested with WordPress 3.6 beta
1.6.2
  Yet another emergency bugfix I'm afraid: apache_request_headers (again in config/delayed.php) is only available on ... Apache (duh), breaking non-Apache systems such as ngnix, Lighttpd and MS IIS badly. Reported by multiple users, thanks all!
1.6.1
  fixed stupid typo in config/delayed.php which broke things badly (april fools-wise); strpos instead of str_pos as reported by Takahiro.
1.6.0
  You can now specify scripts that should not be Autoptimized in the admin page. Just add the names (or part of the path) of the scripts in a comma-separated list and that JavaScript-file will remain untouched by Autoptimize.  Added support for ETag and LastModified (essentially for a better pagespeed score, as the files are explicitely cacheable for 1 year)  Autoptimizing for logged in users is enabled again  Autoptimize now creates an index.html in wp-content/cache/autoptimize to prevent snooping (as proposed by Chris)  bugfix: removed all deprecated functions (reported by Hypolythe and diff by Heiko Adams, thanks guys!)  bugfix for HTTPS-problem as reported by dbs121  bugfix for breakage with unusual WordPress directory layout as reported by Josef from blog-it-solutions.de.
1.5.1
  bugfix: add CSS before opening title-tag instead of after closing title, to avoid CSS being loaded in wrong order, as reported by fotofashion and blogitsolutions (thanks guys)
1.5
  first bugfix release by futtta, thanks for a great plugin Turl!  misc bug fixes, a.o. support for Twenty Twelve theme, admin bar problem in WP3.5, data-uri breaking CSS file naming
1.4
  Add support for inline style tags with CSS media  Fix Wordpress top bar
1.3
  Add workaround for TinyMCEComments  Add workaround for asynchronous Google Analytics
1.2
  Add workaround for Chitika ads.  Add workaround for LinkWithin widget.  Belorussian translation
1.1
  Add workarounds for amazon and fastclick  Add workaround for Comment Form Quicktags  Fix issue with Vipers Video Quicktags  Fix a bug in where some scripts that shouldn't be moved were moved  Fix a bug in where the config page wouldn't appear  Fix @import handling  Implement an option to disable js/css gzipping  Implement CDN functionality  Implement data: URI generation for images  Support YUI CSS/JS Compressor  Performance increases  Handle WP Super Cache's cache files better  Update translations
1.0
  Add workaround for whos.among.us  Support preserving HTML Comments.  Implement "delayed cache compression"  French translation  Update Spanish translation
0.9
  Add workaround for networkedblogs.  Add workarounds for histats and statscounter  Add workaround for smowtion and infolinks.  Add workaround for Featured Content Gallery  Simplified Chinese translation  Update Spanish Translation  Modify the cache system so it uses wp-content/cache/  Add a clear cache button
0.8
  Add workaround for Vipers Video Quicktags  Support tags without media.  Take even more precautions so we don't break urls in CSS  Support adding try-catch wrappings to JavaScript code  Add workaround for Wordpress.com Stats  Fix a bug in where the tags wouldn't move  Update translation template  Update Spanish translation
0.7
  Add fix for DISQUS Comment System.
0.6
  Add workaround for mybloglog, blogcatalog, tweetmeme and Google CSE
0.5
  Support localization  Fix the move and don't move system (again)  Improve url detection in CSS  Support looking for scripts and styles on just the header  Fix an issue with data: uris getting modified  Spanish translation
0.4
  Write plugin description in English  Set default config to everything off  Add link from plugins page to options page  Fix problems with scripts that shouldn't be moved and were moved all the same
0.3
  Disable CSS media on @imports - caused an infinite loop
0.2
  Support CSS media  Fix an issue in the IE Hacks preservation mechanism  Fix an issue with some urls getting broken in CSS
0.1
  First released version.امیدواریم مفید واقع شده باشد .