باسلام .
با قالب دیگری برای کلیجا در خدمتتون هستم.
در ابتدا از عرفان عزیز @Erf@n تشکر میکنم که اجازه دادن قالب رو برای کلیجا نیز ترجمه کنم .
همان طور که از عنوان مشخص طرح این قالب بر گرفته شده از استایل " VBIran Unknown" در این قالب سعی کردم .تغییر خاصی در قالب اعمال نکنم و تمامی جزئیات همانند قالب باشه .
همانند قالب قبلی به این قالب نیز از امکان درگ اند دراپ برخوردار است .
همچنین کدینگ قالب نیز در مرحله پایانی واحتمالا طی چند روز اینده قالب را به صورت عمومی منتشر خواهم کرد .
شات :

منتظر نطرات دوستان هستم .