سلام
یه کانال دارم 11 کا که هر روز داره بیشتر میشه
همه اعضا صد در صد واقعی هستن و با تبلیغ به دست اومدن
پست کم میزارم همه پستام ویو بالا هستن

هرکس کانال داره در حد خودم یا بالاتر آماده تبادل هستم
همینجا اعلام کنید

اینم کانال

@shoorabad