باسلام .

با آموزش دیگری برای کلیجا در خدمتتون هستم .

برای فعال کردن امکان آپلود از آدرس در کلیجا طبق آموزش زیر پیش برید :

ابتدا به مسیر زیر بروید :

کنترل پنل مدیریت => تنظیمات عمومی => تنظیمات آپلود => فعال کردن آپلود از آدرس :

برای فعال کردن گزینه بله را انتخاب کنید .

وسپس بر روی گزینه بروزرسانی تنظیمات کلیک کنید .

برای غیر فعال کردن هم کافی گزینه خیر را انتخاب کنید . بر روی گزینه بروزرسانی تنظیمات کلیک کنید .