هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه دولتی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستیابی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های دولتی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از کسب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید .

دانشگاه های پذیرنده رشته علوم آزمایشگاهی در کنکور سراسری 96 – 97

رشته علوم آزمایشگاهی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشتهعلوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی البرز ( کرج ) ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشکی شیراز و ... می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 97 پذیرش دارند را مشاهده کنند .


رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 9570 8673 8081 7973 7833 7626 7475 7365 7202 7136
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی گراش علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سراب علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 25176 22681 22344 19993 19920 19607 19128 18029 18003 17832
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سیرجان علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمینرتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 18658 17632 15278 14151 12933 12020 11875 11847 11555 11532
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی سمنان علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی سیرجان علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 7964 7948 7379 7124 7081 6997 6885 6813 6717 6675
محل قبولی ( دوره روزانه ) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی زابل علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی خمین علوم آزمایشگاهی - دانشکده علوم پزشکی مراغه علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب)

مشاوره قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور سراسری

اطلاعات براودی ذکر شده در جداول بالا مربوط به آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسریمی باشد که ارائه شده است ، ولی با توجه به این که هر ساله تغییراتی در ظرفیت های پذیرش کنکور سراسری به وجود می آید نمی توان قبل ازاعلام نتایج نهایی کنکور سراسری به طور قطع در خصوص قبولی یا عدم قبول داوطلب اظهار نظر نمود . لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور همچون اطلاعات موجود در نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری تحصیلیکو و انتخاب رشته مجازی صرفا می تواند یک دید کلی از انتخاب رشته کنکور سراسری در اختیار علاقه مندان به قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های گروه تجربی قرار دهند و قبولی قطعی تنها نیازمند داشتن برنامه ریزی می باشد . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 هستند نیز می توانند به نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد مراجعه نمایند و یا مقالات تراز قبولی دانشگاه آزاد و رتبه قبولی دانشگاه آزاد مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی و سایر رشته ها را مطالعه کنند . داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز با وجود تغییرات کنکور 98 می توانند از اطلاعاتی که در این مقاله قرار گرفته جهت برنامه ریزی کنکور 98 و آماده سازی خود جهت کسب رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه استفاده نمایند . آن دسته از داوطلبانی که قصد شرکت در رشته علوم آزمایشگاهی دوره پردیس خودگردان را دارند و می خواهند از حداقل درصد دروس یا آخرین رتبه قبولی آن مطلع شوند می توانند مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 و یا آخرین رتبه قبولی دانشگاه پردیس خودگردان کنکور 96 - 97 را مطالعه کنند .
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو آماده اند همه روزه از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما در پیرامون برنامه ریزی کنکور 97 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 97 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .
منبع : شرکت کنندگان آزمون های کانون فرهنگی آموزش
منبع : آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه کنکور 96 - 97