شرکت طراحی سایت یکی از شرکتها و در حقیقت یکی از موضوعاتی است که امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و نفوذ اینترنت در همه ابعاد و جوانب زندگی تقاضای بسیار دارد. ثبت شرکت طراحی سایت در برخی از استانها نیاز به اخذ مجوز از نظام صنفی رایانه ای پیش از ثبت دارد همچنین سایر موضوعات مربوط به کامپیوتر و آی تی مانند برنامه نویسی و تولید نرم افزاری یا گیم نیز از همین قرار است . لازم به ذکر است که جهت اخذ مجوز تحصیلات مرتبط و یا حداقل سه سال سابقه کار مرتبط نیاز می باشد.
ثبت شرکت طراحی سایت نیز مانند سایر شرکتها می تواند به شکل ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص باشد که البته اولی برای این موضوع مناسب تر است .
سایر شرایط ثبت شرکت طراحی سایت به شرح زیر است :
1. موضوع فعاليت آن ها به موجب اساسنامه شرکت صرفاَ يکي از فعاليت هاي رايانه اي مندرج در بند 1 باشد.
2. داراي مدير عامل ( تمام وقت ) با حداقل مدرک کارشناسي باشند.
تبصره :
- مديراني که قبل از تشکيل نظام صنفي رايانه اي استان در شرکت خود سمت مديريت عامل را داشته اند، از اين قاعده مستثني مي باشند.
- در صورتي که مدير عامل مدرک کارشناسي نداشته باشد، بايد شامل يکي از موارد ذيل باشد :
-مدرک فوق ديپلم در رشته کامپيوتر با سابقه مديريت يا فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات به مدت 4 سال
- مدرک فوق ديپلم در رشته هاي مرتبط با سابقه مديريت يا فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات به مدت 6 سال
- مدرک فوق ديپلم در ساير رشته ها با سابقه مديريت يا فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات به مدت 8 سال
- مدرک ديپلم با سابقه مديريت يا فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات به مدت 10 سال
3. در استان مورد تقاضا به ثبت رسيده باشند.


4. مرکز اصلي شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی سایت :
مدارک شناسایی موسسین ( کپی برابر اصل )
گواهی عدم سوپیشینه موسسین
دو نسخه اوراق ثبتی ( اساسنامه و... ) که به امضا شرکا رسیده باشد.
منبع :https://arzansabt.com