نقش ثبت شرکت ها در بهبود فضای کسب و کار


یکی از تکالیف اصلی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تسهیل و تسریع فرایند ثبتی و کم هزینه بودن آن می باشد که هر ساله،عملکرد اداره ثبت شرکت ها به عنوان متولی اصلی شاخص شروع کسب و کار، مورد سنجش توسط بانک جهانی می گردد. ثبت شرکت تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب و کار به عنوان شاخص اول کسب و کار می گذارد، که ارزیابی دقیق آن موجب استاندارد سازی فرایندها و تسهیل امور و همچنین ارتقاء خدمات با مقایسه آماری با سایر کشور می گردد که با توجه به تجارب کشورهای مانند سنگاپور و نیوزلند و کانادا،اقدامات جدی در این خصوص در ارائه خدمات ثبتی کمتر از یکی روز و تسهیل امور مربوطه انجام پذیرفته که در نهایت موجب جذب سرمایه داخلی و خارجی گردیده است. عناصر مختلف محیط کسب و کار در یک کشور حتی پس از ارزیابی میزان توسعه اقتصادی آن کشور، معیارهای مهمی در تاسیس شرکت های جدید می باشند و پورژه فضای کسب وکار با بررسی معیارهای مشخص، کشورهای مختلف را رتبه بندی نموده است.


ثبت شرکت


ثبت رسمی شرکت ها منافع مستقیمی برای شرکت ها و صاحبان شرکت ها و کارکنان آن ها دارد. اشخاص حقوقی می توانند بیشتر از موسسان خود عمر کنند. به محض این که چندین سهامدار نیروی خود را برای تاسیس یک شرکت متمرکز کنند منابع گردآوری خواهد شد. شرکت هایی که به صورت قانونی ثبت شده اند به خدمات و نهادهای مختلفی از دادگاه ها گرفته تا بانک ها و همچنین بازارهای جدید دسترسی دارند و کارمندان آن ها می توانند از حمایت های ارائه شده توسط قانون بهره مند شوند. شرکت های با مسئولیت محدود یک مزیت دیگر هم دارند. این مزیت مسئولیت مالی صاحبان شرکت را به میزان سرمایه گذاری آن ها محدود می کند وبنابراین دارایی های شخصی سایر سهامداران در معرض خطر قرارنمی گیرد. زمانی که دولت ها، ثبت شرکت را آسان می کنند، کارآفرینان بیشتری اقدام به شروع کسب و کار در بخش رسمی می کنند،شغل های شایسته بیشتری ایجاد می شود وبرای دولت درآمد بیشتری تولید می کنند.بنابراین ملاحظه می گردد موضوع ثبت شرکت هاموثر بربخش اول شاخص ها(شروع کسب و کار) بوده است و رتبه اعلامی حاصل تمامی عوامل موثر به شرح فوق می باشد و نکته قابل تامل این است دررتبه بندی خود ثبت شرکت ها ایران مراحلی در شش فرایند احصاء شده است که برخی از آن ها در ردیف فرایندهای اختصاصی ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود نمی باشد و گزارشات بانک جهانی در چند سال اخیر حکایت از آن دارد رتبه اختصاصی ثبت شرکت (شروع کسب و کار) نسبت به سایر شاخص ها، از بهترین اقدمات، ارزیابی شده است(این رتبه نسبت به سایر رتبه های دیگر در ردیف بسیار بهتری قرار گرفته است)بهبود محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی و مدیریتی شناخته شده است. این راهبرد، یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه بخش خصوصی است و حتی برخی نیز براین باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازی به مفهوم سنتی آن شود.بی تردید یکی از چالش های توسعه بخش خصوصی وکار آفرینی در هر اقتصاد، وجود محدودیت ها و موانع قانونی و مقرراتی ناظر برفعالیت های مختلف در آن اقتصاد است. در روی دیگر سکه،پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف مشوق و محرک بخش غیررسمی است که افراد برای گریز از مقررات دست وپا گیر از ورود قانونی به محیط کسب و کار خودداری کرده و همین امر منجر به بروز آسیب هایی برای بنگاه ها و حاکمیت می شود که اولین و مهم ترین آن ها فقدان شفافیت در اقتصاد و در نتیجه عدم امکان برنامه ریزی است.براساس مطالعات صورت گرفته در سطح بین المللی، شرکت های جدید تجاری در کشورهایی تاسیس می شوند که نظام های قانون گذاری و حقوقی با ثبات، روند آسان و کم هزینه ثبت فعالیت های تجاری ، قوانین کار منعطف و مالیات های کمتر را برای کارآفرینان فراهم می نمایند. در این راستا پروژه کارآفرینی بانک جهانی شاخص منحصر به فردی را در زمینه ثبت شرکت های جدید در سراسر دنیا ارائه می دهد.ثبت شرکت منافع مستقیمی برای شرکت ها و صاحبان شرکت ها و کارکنان آن ها دارد. اشخاص حقوقی می توانند بیشتر از موسسان خود عمر کنند. به محض این که چندین سهامدار نیروی خود را برای تاسیس یک شرکت متمرکز کنند منابع گردآوری خواهد شد. شرکت هایی که به صورت قانونی ثبت شده اند به خدمات و نهادهای مختلفی از دادگاه ها گرفته تا بانک ها و همچنین بازارهای جدید دسترسی دارند و کارمندان آن ها می توانند از حمایت های ارائه شده توسط قانون بهره مند شوند. شرکت های با مسئولیت محدود یک مزیت دیگر هم دارند. این مزیت مسئولیت مالی صاحبان شرکت را به میزان سرمایه گذاری آن ها محدود می کند وبنابراین دارایی های شخصی سایر سهامداران در معرض خطر قرارنمی گیرد. زمانی که دولت ها، ثبت شرکت را آسان می کنند، کارآفرینان بیشتری اقدام به شروع کسب و کار در بخش رسمی می کنند،شغل های شایسته بیشتری ایجاد می شود وبرای دولت درآمد بیشتری تولید می کنند.البته در ارزیابی سال های گذشته در ایران در برخی از موارد، چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود مورد ارزیابی قرار گرفته و در برخی دیگراز موارد ثبت شرکت سهامی خاص مورد نظر بوده که این مشکل در تشابه مسئولیت شرکاء در شرکت های مذکور می باشد.پروژه انجام کسب و کار، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد را ازطریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه ای که به طور رسمی مورد نیاز است ویا به طورمعمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه اندازی رسمی یک کسب و کار انجام می شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود را اندازه گیری می کند. این پروژه همچنین حداقل سرمایه ای که شرکت ها باید قبل از ثبت(ویا در یک فاصله زمانی سه ماهه) واریز شده باشد را ثبت می کند.

توضیحاتی در خصوص مراحل، شرایط و مدارک ثبت شرکت
مراحل تاسیس شرکت بدین صورت است که پس از انتخاب نوع شرکت و تعیین نامی که فاقد سابقه ثبت بوده و مطابق با موازین و قوانین مربوطه می باشد و در صورت لزوم اخذ مجوز فعالیت بایست برای ثبت شرکت اقدام نمود. مرجع ثبت شرکتها اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد و در حقیقت باید از طریق سامانه این اداره عملیات ثبت شرکت را آغاز کرد.


مراحل ثبت شرکت به ترتیب عبارتند از -تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت - تحویل مدارک مربوطه -پرداخت هزینه ها - تنظیم شرکت نامه و مدارک و ملحقات مربوط به آن ( اظهارنامه-اساس نامه و ...) -تهیه پیش نویس آگهی تاسیس و چاپ آن - ثبت شرکت در واحد ثبت و تاسیس اداره ثبت شرکتها - چاپ خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی شرکت ظرف مدت 1 ماه پس از تاسیس شرکت


مدارک لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت عبارتست از – اصل و کپی مدارک شناسایی موسسین شرکت به همراه اوراق ثبتی امضا شده در دونسخه – گواهی عدم سوپیشینه موسسین – در صورت نیاز مجوزهای لازم سایر شرایط لازم جهت ثبت شرکت عبارتست از - داشتن یک آدرس معتبر و ترجیحا" اداری به عنوان نشانی دفتر مرکزی شرکت - برخورداری از حداقل سن قانونی یعنی 18 سال تمام( در صورتی که یکی از اعضا زیر سن قانونی باشد تنها شریک یا سهامدار محسوب شده و یکی دیگر از اعضای شرکت می تواند به عنوان قیم به جای او در هیات مدیره حضور داشته باشد) - به علاوه اعضا و موسسین شرکت نباید سابقه سو پیشینه کیفری داشته باشند .ارزان ثبت جهت ثبت شرکت سریع و آسان بهترین خدمات ثبت شرکت را با کادری متخصص و مجموعه ای توانا ارائه می نماید.
منبع :https://arzansabt.com