هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در دانشگاه دولتی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستیابی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در دانشگاه های دولتی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از کسب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع ازآخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید .

دانشگاه های پذیرنده رشته شنوایی شناسی شنوایی سنجی در کنکور سراسری 96 – 97

رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی البرز ( کرج ) ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشکی شیراز و ... می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 97 پذیرش دارند را مشاهده کنند .


رتبه قبولی شنوایی شناسی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 3122 3026 3005 2932 2753 2399 2237 2233
محل قبولی ( دوره روزانه ) شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 6581 5226 5138 5128 5122 5000 4959 4685 4634 4214
محل قبولی ( دوره روزانه ) شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدانرتبه قبولی شنوایی شناسی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 2789 2747 2697 2474 2468 1909 1721 1688 2315 2004
محل قبولی ( دوره روزانه ) شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران


رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 2105 2071 1947 1871 1867 1735 1573 1530 1520 1476
محل قبولی ( دوره روزانه ) شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ایران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

مشاوره قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور سراسری

اطلاعات براودی ذکر شده در جداول بالا مربوط به آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه درکنکور سراسری می باشد که ارائه شده است ، ولی با توجه به این که هر ساله تغییراتی در ظرفیت های پذیرش کنکور سراسری به وجود می آید نمی توان قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری به طور قطع در خصوص قبولی یا عدم قبول داوطلب اظهار نظر نمود . لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور همچون اطلاعات موجود در نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری تحصیلیکو و انتخاب رشته مجازی صرفا می تواند یک دید کلی ازانتخاب رشته کنکور سراسری در اختیار علاقه مندان به قبولی در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) و سایر رشته های گروه تجربی قرار دهند و قبولی قطعی تنها نیازمند داشتن برنامه ریزی می باشد . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97هستند نیز می توانند به نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد مراجعه نمایند و یا مقالات تراز قبولی دانشگاه آزاد و رتبه قبولی دانشگاه آزاد مربوط به رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) و سایر رشته ها را مطالعه کنند . داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز با وجود تغییرات کنکور 98 می توانند از اطلاعاتی که در این مقاله قرار گرفته جهت برنامه ریزی کنکور 98 و آماده سازی خود جهت کسب رتبه قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی )دانشگاه دولتی روزانه استفاده نمایند . آن دسته از داوطلبانی که قصد شرکت در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دوره پردیس خودگردان را دارند و می خواهند از حداقل درصد دروس یا آخرین رتبه قبولی آن مطلع شوند می توانند مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی شنوایی ( سنجی شنوایی شناسی ) پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 و یا آخرین رتبه قبولی دانشگاه پردیس خودگردان کنکور 96 - 97 را مطالعه کنند .
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو آماده اند همه روزه از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما در پیرامون برنامه ریزی کنکور 97 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 97 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .
منبع : شرکت کنندگان آزمون های کانون فرهنگی آموزش
منبع : آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی شنوایی سنجی دولتی روزانه کنکور 96 - 97