برخی از پردازنده های گرافیکی هش ریت بالاتری نسبت به بقیه دارند. هر چقدر که قدرت هش گرافیک بالاتر باشد، میزان درآمد هم بالاتر خواهد بودشما باید گرافیک هایی را انتخاب کنید که نسبت مناسبی از قدرت هش و میزان مصرف داشته باشند. هر چقدر که قدرت هش بیشتر و مصرف کمتر باشد سود هم بیشتر خواهد شد.در ایران هزینه برق خانگی به صورت تصاعدی محسابه می گردد، بنابراین استفاده از برقصنعتی و ارزان است.بیت كوین رایگان - خرید بیت كوین - استخراج بیت كوین با كامپیوتر