دومین مزیت مهم سازه سبک که در نام شرکت ما به آن اشاره شده، سرعت بالای در تولید و اجرای آن است، همانطورکه در بالا اشاره شد بخش مهمی از خصوصیت سازه سبک ال*اس*اف مرهون وزن کم سازه است که کار را در مراحل اجرایی بسیار سریع و آسان می*نماید. ضمن آنکه ویژگی*های طراحی سازه های lsf مانند انتقال بار سقفها بوسیله دیوارهای باربر، تیر ریزی یک*طرفه با جویست*های نزدیک به هم و عرشه فولادی روی خرپاها و روف پنل*ها و آماده بودن فریم انتظار در و پنجره و نعل درگاه آن*ها در کلیه دیوارها، موجب می*گردد ضمن اینکه ساخت اسکت و آماده*سازی آن برای ادامه کارهای ساختمان به سرعت انجام می*پذیرد، دیگر عملیات ساختمانی تسریع یافته، تکمیل ساختمان زودتر و طبعاً بهره*برداری و یا بازگشت سرمایه سریع*تر محقق گردد.
قیمت lsf - سازه های lsf