SpamAssassin یک ابزار بسیار خوب برای کنترل ، جلوگیری و مقابله با هرزنامه ها بوده و جزو بهترین ابزارهای موجود در این زمینه است. این ابزار قابلیت نظارت و هماهنگی با وب سرور را دارد و در مورد جلوگیری از ارسال ایمیل های بدون صاحب بسیار خوب عمل می کند. SpamAssassin برای عملکرد صحیح نیاز به perl دارد و نصب و فعالسازی آن در کنترل پنل دایرکت ادمین متفاوت و نسبتا سخت است. برای فعالسازی SpamAssassin در دایرکت ادمین بصورت زیر عمل کنید.

آموزش نصب SpamAssassin


توجه 1 : در این آموزش نصب SpamAssassin با CustomBuild 2.0 انجام شده است.


توجه 2 : نحوه فعالسازی SpamAssassin در CustomBuild های نسخه پایین تر کمی متفاوت و طولانی تر است و باید طبق آموزش خاص خود اقدام شود.


1- دستور زیر را برای نصب ملزومات پرل در ssh وارد کنید.

کد:
yum -y  install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS  perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA  perl-Mail-SPF perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident  perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI  perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes  perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog
پس از انجام دستور فوق دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید.


کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set spamassassin yes
./build spamassassin
تا این مرحله SpamAssassin نصب شده و نیاز به ریست دارد. توسط دستور زیر آنرا ریست دهید.


کد:
/etc/init.d/exim restart

پایان//