سلام با یک اموزش دیگر در خدمت شما هستیم.
کد:

PMA Database ... not OK [ Documentation ]
General relation features Disabled
برای رفع این مشکل به صورت زیر عمل کنید.

1- این فایل رو باز کنید :


کد:
nano /var/www/html/phpMyAdmin-4.2.0-all-languages/config.inc.php
به جای 4.2.0 ورژن phpmyadmin خودتون رو قرار بدید!

2- حالا آخر صفحه ، قبل از <?، این قرار بدید :


کد:
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = true;
پایان...