آموزش preg_split - ادامه مجموعه آموزشی عبارات با قائده (Regular Expression) :

باسلام و درود خدمت شما همراهان و کاربران گرامی انجمن تخصصی پی سی وب ، با ادامه مجموعه آموزشی Regular Expression در خدمت شما هستیم ، همان طور که شاید قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی رو دنبال کرده باشید :


ما در قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی به مباحث خیلی مهمی در Regular Expression پرداختیم و در این قسمت قصد داریم به مبحث SPilit کردن در RegEx بپردازیم .

ما برای split کردن تابعی تحت عنوان : preg_split داریم .

کد PHP:
preg_split($pattern,$text); 
این تابع بر اساس یک الگو میاد متن شما رو explode (جداسازی) میکنه به یک آرایه

مثال : الگویی بنویسید که رشته را بر اساس فاصله جدا کند و آرایه بر گرداند

کد PHP:
$InputLine "] Love You php and RegEx And Php And p30web.org";
$paternLine "/\s+/";
$OutPout preg_split($paternLine,$InputLine);
var_dump($OutPout); 
خروجی یه همچین چیزی میشه :

کد PHP:

array (size=10) {
  
=> string ']' (length=1)
  
=> string 'Love' (length=4)
  
=> string 'You' (length=3)
  
=> string 'php' (length=3)
  
=> string 'and' (length=3)
  
=> string 'RegEx' (length=5)
  
=> string 'And' (length=3)
  
=> string 'Php' (length=3)
  
=> string 'And' (length=3)
  
=> string 'p30web.org' (length=10)
  } 


امیدوارم توضیحات ارائه شده مفید واقع شده باشد .