آموزش بررسی کردن فعال بودن Gd - با استفاده از کدهای php / با درود و عرض سلام خدمت شما کاربران گرامی

چند روز پیش یک تاپیک زدم با عنوان (آموزش بررسی کردن فعال بودن Gd - با استفاده از کدهای php) و یکسری سورس کدهای خیلی خوب قرار دادم . امروز یکسری کدنویسی ها و برنامه نویسی های جدید انجام دادم که کدهاش رو برایتان قرار میدهم . این نسخه نسبت به نسخه قبلی خیلی کامل تر هست .

کد PHP:

<style>
    body {
        margin-bottom: 200px;
    }

    .line {
        width: auto;
        max-width: 100%;
        display: inline-block;
        padding: 5px;
        border-radius: 2px;
        box-sizing: border-box;
        font-size: 1.2rem;
        font-family: monospace;
    }

    .s {
        background-color: #f7f7f7;
    }

    .b {
        background-color: #D8E9FF;
    }

    .r {
        color: #721c24;
        background-color: #f8d7da;
        border: 1px solid #f5c6cb;
    }

    .g {
        color: #155724;
        background-color: #d4edda;
        border: 1px solid #c3e6cb;
    }

    .y {
        color: #856404;
        background-color: #fff3cd;
        border-color: #ffeeba;
    }

    .xdebug-var-dump {
        margin: 0;
    }

    .arrName, .arrMember {
        font-weight: bold;
        display: inline-block;
        background-color: #a4cedd;
        padding: 3px;
        border-radius: 5px;
        text-align: center;
        min-width: 30px;
    }

    .arrMember {
        background-color: #fff !important;
        margin: 3px 3px;
        padding: 3px 7px !important;
    }

    span.u {
        color: #ccc;
    }

.line a {
    text-decoration: none;
}
</style>

<?php
function e($var$colorClass 's')
{
    if (
$var == false) {
        echo 
"<span class='line {$colorClass}'>";
        
var_dump($var);
        echo 
"</span>";
        return;
    }
    if (
is_array($var)) {
        echo 
'<pre class="line ' $colorClass '">';
        
print_r($var);
        echo 
"</pre>";
    } else {
        echo 
"<span class='line {$colorClass}'>" $var "</span>";
    }
}

?>

<?php

require_once "core.php";

if (
extension_loaded('gd')) {
    
e("PHP GD library is installed on your web server" g);
}
else {
    
e("PHP GD library is 'Not' installed on your web server !!!" r);
}

echo 
"<hr>";

?>

<?php

/* Displays details of GD support on your server */

e('Gd_Info is');if (
function_exists("gd_info")) {

    
e('supported by your server!');
    
    echo 
'<div style="margin: 10px;">';

    
$gd gd_info();
        
    foreach (
$gd as $k => $v) {

        echo 
'<div style="width: 340px; border-bottom: 1px solid #DDDDDD; padding: 2px;">';
        echo 
'<span style="float: left;width: 300px;">' $k '</span> ';

        if (
$v)
            echo 
'<span style="color: #00AA00; font-weight: bold;">Yes</span>';
        else
            echo 
'<span style="color: #EE0000; font-weight: bold;">No</span>';

        echo 
'<div style="clear:both;"><!-- --></div></div>';
    }

} else {

    echo 
'<span style="color: #EE0000; font-weight: bold;">not supported</span> by your server!</p>';

}

echo 
'</div>';

e('Power by  : <a href="https://www.p30web.org/">p30web.org</a>');

echo 
'<hr>';

?>
تصویری از این بررسی کننده :امیدوارم مفید واقع شود .