1396/06/19 - مجوزهای پیش نیاز دریافت نماد اعتماد الکترونیکی جهت فعالیت دفاتر مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی :

با پیگیری‏‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه هیئت مقررات‏‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از سوی این مرکز به فعالیتهای حوزه اقامتی و گردشگری در فضای مجازی کمافی السابق صرفاً بر مبنای ارائه مجوزهای بند (الف) سازمان هواپیمایی کشور، و بند (ب) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قانونی بوده و لذا، ارائه هرگونه نماد دیگری با موضوع گردشگری به عنوان مجوز پیش نیاز برای دریافت نماد، مبنای قانونی ندارد.


همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیر است تا رویه اخذ مجوزهای بند الف و ب از سوی سازمانهای ذیربط به اشخاصی که منحصراً در فضای مجازی فعالیت می نمایند، به گونه ای تسهیل گردد که این افراد بتوانند با حداقل امکانات مورد نیاز (نظیر فضای فیزیکی محدودتر) فعالیت نمایند.