1396/06/22 - اطلاعيه مربوط به دعوت از بخش خصوصی جهت معرفی نماینده برای حضور در کارگروه کسب و کارهاي اينترنتي :

بدین ‏‌وسیله به اطلاع می‏‌رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد تا به منظور :

بررسی مشکلات و موانع کسب و کارهای الکترونیکی و ارائه راهکار و پیشنهاد مناسب برای رفع این موانع و رویه‏‌های تعیین شده

در این حوزه و رسیدگی به امور ارجاعی از سوی کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی،

کارگروه کارشناسی «کسب و کارهای اینترنتی» را با حضور کارشناسان سازمانها و نهادهای عضو کمیته و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، تشکیل دهد.

در این راستا از کلیه تشکل‏‌ها، انجمن‏‌ها و فعالان صاحب نظر در این حوزه دعوت به عمل می‏‌آید تا در صورت تمایل به حضور در نشست‏‌های تخصصی این کارگروه،

نماینده خود را به صورت رسمی با ارسال فکس به شماره 02188968072 به این مرکز معرفی نمایند. خاطرنشان می‏‌سازد اولین نشست این کارگروه ،

ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1396/06/28 و با موضوع بررسی «شیوه نامه ارزیابی درخواست متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی بر اساس مجوزهای مورد نیاز» تشکیل خواهد شد.