1396/07/05 - اطلاعیه در خصوص اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیتهای حوزه تامین مالی کسب و کارها با موضوع تامین مالی جمعی یا Crowd funding :

در راستای اجرای بند ب ماده 18 مصوبه شماره 116959/ت 52253ه مورخ 1394/09/05 هیئت وزیران در خصوص برنامه ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری، و با استناد به نامه شماره 124699 مورخ 1396/07/02 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن دسته از فعالانی که علاقمند به فعالیت در حوزه تامین مالی کسب و کارها با موضوع تامین مالی جمعی یا Crowd funding می‏‌باشند می‏‌توانند با رعایت الزامات اجرایی تعیین شده در دستورالعمل تامین مالی جمعی و پس از دریافت موافقت اصولی از کارگروه ارزیابی درخواستهای عاملیت تامین مالی جمعی (موضوع مواد 17، 18 و 19 دستورالعمل مذکور)، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی خود را از این مرکز دریافت نمایند.

منبع : سایت نماد