باسلام

با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم ، در این آموزش قصد دارم برنامه htop را خدمتتون معرفی کنم و به نحوه نصب و استفاده آن در ssh بپردازم :

برنامه Htop تقریبا شبیه دستور top ولی گرافیکی تر و واضح تر است ، این نرم افزار تمام برنامه هایی که درون سیستم اجرا می شود و حافظه رم و استفاده Cpu را به صورت نموداری نشان می دهد .

آموزش نصب :

کد HTML:
cd /wget -c http://internode.dl.sourceforge.net/project/htop/htop/0.8.3/htop-0.8.3.tar.gztar -xvf htop-0.8.3.tar.gzcd htop-0.8.3yum install gcc c++yum install ncurses-devel./configuremakemake install
[LEFT][/LEFT]

برای نصب به صورت rpm در ویندوز ۶۴ بیتی :

کد HTML:
wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.el5.rf.x86_64.rpmrpm -i htop-0.8.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
[LEFT][/LEFT]

ودر ویندوز 32 بیتی :

کد HTML:
wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpmrpm -i htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
[LEFT][/LEFT]

برای اجرا در ssh از دستور زیر استفاده نمایید :

کد HTML:
htop
امیدوارم مفید واقع شود