گروه برنامه نویسان و گرافیستان و نویسندگان و طراحان وب و بازی سازان
https://t.me/joinchat/D1EcDkIPtmnd38QUKm08xQ
گروه بازی سازان و برنامه سازان
https://t.me/joinchat/D1EcDkEWY6vkEx7KdxY4ZA