طراحی سایت برای افراد مبتدی در ابتدا ممکن است سخت به نظر بیاید.در ابتدای شروع هرکاری برای افراد مبتدی مسیر به نظر کمی غیر شفاف و نامفهوم است؛طراحی سایت از این امر مستثنی نیست.طراحان سایت تازه کار در ابتدا نمیدانند که باید چه نکاتی را برای بهتر شدن وبسایتهایی که میخواهند خلق کنند را رعایت کنند.این اتفاق باعث میشود که وبسایتهایی که طراحی میکنند نسبت به رقیبان خود ضعیف تر باشد و موجب نارضایتی مشتریان شود.شرکت طراحی سایت آروین کارن بایدها و نبایدهایی را که باید در طراحی سایت رعایت شود را به اطلاع علاقه مندان این حوزه میرساند.
طراحی سایت کارن -
http://arvinkaren.com