ساختن وبسایت دسته بندی به کمک جوملا و استفاده از الگوهای آماده فارسی
https://www.joomla-monster.com/jooml...-advertisement