در این مقاله ما به بررسی انواع سرور های مجازی میپردازیم.

سه راه برای ایجاد سرویس های مجازی وجود دارد: مجازی سازی کامل، مجازی سازی موازی و مجازی سازی در سطح سیستم عامل. همه آنها دارای ویژگی های مشترک هستند. سرور فیزیکی هاست نامیده می شود. سرور مجازی مهمان نامیده می شود. سرورهای مجازی مانند دستگاه های فیزیکی رفتار می کنند. هر سیستم از یک رویکرد متفاوت برای تخصیص منابع فیزیکی سرور به نیازهای سرور مجازی استفاده می کند.

به طور معمول سیستم عامل مهمان با استفاده از نرم افزار مجازی سازی بر روی یک سیستم عامل دیگر به نام "سیستم عامل میزبان (هاست) " اجرا می شود. هر ماشین مجازی (VM) که در این شیوه اجرا می شود، کاملا غیرقابل شناخت هستن و از هرگونه نرم افزار دیگر نیز یک پارچه است.


این شفافیت با استفاده از تکنیک های مختلف مجازی سازی به دست می آید. هیچ مورد خاصی برای نصب و یا مدیریت ماشین مجازی وجود ندارد. ماشین مجازی هسته خود را بدون در نظر گرفتن مجازی سازی در سطح سیستم اجرا می کند که در آن نمونه یک هسته را به اشتراک می گذارد. مدیر مجازی سازی از مدیریت مجازی سازی کنسول (VMC) برای مدیریت ماشین های مجازی استفاده می کند.

قبل از نسخه 6.0 Sun Java System Web Server، دو نوع سرور مجازی وجود داشت: سخت افزار و نرم افزار. سرورهای مجازی سختافزاری دارای آدرسIP منحصر به فرد مرتبط با آنها بودند. سرورهای مجازی نرم افزاری آدرس IP منحصر به فردی نداشتند، بلکه میزبان های منحصر به فردی داشتند.


در Sun Java System Web Server 6.0 و Sun Java System Web Server 6.1، این مفاهیم کاملا دقیق نیستند. تمام سرورهای مجازی میزبان URL مشخص شده است. با این حال، سرور مجازی نیز ممکن است با یک آدرس IP بر اساس سوکت خود مرتبط باشد.


هنگامی که یک درخواست جدید وارد می شود، سرور تعیین می کند که چه سرور مجازی برای ارسال آن بر اساس آدرس IP یا مقدار در هدر میزبان تعیین می کند. این اول آدرس IP را ارزیابی می کند.

انواع مختلفی از مجازی سازی سرور وجود دارد که امروزه رایج هستند:·Guest OS/Virtual Machine Model·مدل مجازی سازی مبتنی بر Hypervisor·مدل مجازی سازی موازی
·مدل مجازی سازی کامل·مدل مجازی سازی سخت افزار·مدل مجازی سازی پایه هسته·مدل مجازی سازی کرنل مشترک .در مقاله ی بعدی به بررسی و توضیح هریک از انواع مختلف مجازی سازی سرور می پردازیم

http://www.novinhost.org/blog/354-%D...%B2%DB%8C.html