باسلام
ابتدا وارد هاستون بشید
سپس باید یک فایل اچ تی ام ال ایجاد کنید مثال
کد:
up-2.html
سپس درون این فایل کد زیر را قرار بدید .

کد HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:Lang="en"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 
 
<style type="text/css"> 
 
  input,select,textarea { 
 
    font-family: tahoma, tahoma, tahoma; 
    font-size: 10pt; 
    color: #000000; 
    background-color:#AFAEAE; 
    border:1px solid #000000; 
  } 
 
  form { 
    padding:0px; 
    margin:0px; 
  } 
.table tr .upload_info p b { 
  text-align: right; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<form action="http://www.domain.com/index.php" target="_blank" method="post" enctype="multipart/form-data" name="phuploader"> 
<table align="center"> 
 
     
 
      <input type="file" name="file_1_" id="file_1_" size="30" /> 
     </b> 
 
<td><tr> 
      <input type="hidden" name="submit" value="true" /></tr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<tr> 
      <input type="submit" id="submitr" name="submitr" value=" آپلود فایل " /> &nbsp; 
      <input type="reset" name="reset" value="صرف نظر " onclick="window.location.reload(true);" /></tr> 
</table> 
</form> 
 
</body> 
</html> 
توجه : به جای
کد:
http://www.domain.com
ادرس اپلود سنتر کلیجا خود را وارد کنید .

سپس کد زیر را هر جا که قرار دهید اپلود سنتر شما نمایش داده میشود .
کد HTML:
<fieldset style="margin: 3px 0px 0px;"> 
<legend>آپلود عکس و فایل</legend> 
<div style="padding: 3px;"> 
<iframe scrolling="no" frameborder="0" style="height: 75px; width: 500px;" src="http://www.domain.com/u-2.html" allowtransparency="yes"><a href="http://p30web.org" target="_blank">تهیه شده توسط : p30web </a></iframe> 


توجه : به جای
کد HTML:
http://www.domain.com/u-2.html
ادرس فایل اچ تی ام الی را که ایجاد کرده اید را وارد کنید .