باسلام و درود خدمت شما دوستان و کاربران گرامی انجمن تخصصی پی سی وب :

بایک آموزش دیگر در خدمتتون هستم ، امروز یکی از دوستان به یه چیزی نیاز داشت که سه تا فیلد داشته باشه ، بعد مقدار این سه فیلد محاسبه بشه

خلاصه ما هم نوشتیم ، از انجایی که ممکن کدش بدرد بقیه دوستان هم بخوره ، برای شما دوستان گرامی هم قرارش میدهم :

کد HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title></title>
  <script type="text/javascript">
    function updateTotal(s){
      var newTotal=0;
      var allEls=document.getElementsByTagName("*");
      for(var i=0;i<allEls.length;i++)
      {
        if(allEls[i].getAttribute("name")!=s)continue;
        if(isNaN(allEls[i].value))continue;
        newTotal+=new Number(allEls[i].value);
      }
      var e=document.getElementById("totalCell");
      e.firstChild.data=" Total = "+newTotal;
    }
  </script>
</head>
<body>
<table><tr>
    <td><input type="text" onblur="updateTotal('putts[]')" size="20" name="putts[]" maxlength="20" value=""/></td>
    <td><input type="text" onblur="updateTotal('putts[]')" size="20" name="putts[]" maxlength="20" value=""/></td>
    <td><input type="text" onblur="updateTotal('putts[]')" size="20" name="putts[]" maxlength="20" value=""/></td>
    <td id="totalCell">&nbsp;</td>
  </tr></table>
</body>
</html>
خروجی کد بالا یه همچین چیزی میشه :


امیدواریم مفید واقع شود .